Kommentar

Hans Bellmer Plate from la Poupée (1936)

Den fremgangsmåde for voldtægt, som den islamske ”kama sutra” foreskriver, men som Naser Khader udelod i sin oversættelse af ”Den duftende have”, passer præcis på den måde en 19 år gammel somalier voldtog en ung kvinde i Trondheim i oktober.

Lad os bare minde om, hvad der står i bogen fra 1500-tallets Tunesien:

“22. El morteseb, rape.

Twenty-second manner.—El morteseb (the coition by violence) . The man approaches the woman from behind, so as to take her unawares; he passes his hands under her armpits; and seizing hers, draws them up towards her throat, so as to paralyze all resistance on her part. He can intertwine his fingers with hers, and thus bring her hands behind her neck by making her bend her head down.

If she has no drawers on, he tries to raise her robe with his knees towards the middle of the body, fixing one of her legs with his, so that she cannot turn away her receptacle from his weapon, nor make any resistance to its introduction. If she has drawers on and is strong, the man will be obliged to hold her two hands with one of his while he undoes her drawers with the other.

This manner will prove convenient for a man who wants to enjoy a woman, and can only get her by force and against her will.(s. 70, 78f)

Sammenlign så med virkeligheden i Norge anno 2018:

Sør-Trøndelag tingsret dømte sidste torsdag en tidligere dømt 19 år gammel somalisk statsborger med midlertidig opholdstilladelse i Norge seks års fængsel for at have voldtaget en ung norsk kvinde i Trondheim centrum natten til 25. oktober 2018.

Den brutale og smertefulde voldtægt skete analt ledsaget af en række slag. Foruden at påføre den forurettede kvinde skader forneden, har overgrebet givet hende store angstproblemer som komplicerer hverdagslivet, for eksempel ved at hun har problemer med at bevæge sig alene udendørs.

ANNONSE

Forurettede deltog aftenen i forvejen i en privatfest i et af Trondheims studenterstrøg, for siden at begive sig til en pub i Trondheim centrum sammen med en gruppe venner. Ved lukketid gik forurettede og en veninde hen og købte en hamburger ved et serveringssted i nærheden. I den forbindelse kom de to i kontakt med tiltalte.

Da veninden tog en taxi hjem, og forurettede, som boede på gåafstand fra stedet, var i færd med at gå hjem, tog tiltalte kontakt til hende med et tilbud om at følge hende hjem. Da hun afslog tilbuddet, greb han fat i hendes arm og trak hende med ind i en af de mange trange gader (gyder) i Midtbyen.

Tingretten slår fast:

Tiltalte slog [forurettede] gentagne gange i ansigtet med flad hånd. Slagene var nok så kraftige. Samtidig med at han slog overøste tiltalte hende med skældsord og ukvemsord, delvist på gebrokkent norsk og delvist på engelsk. Tiltalte kaldte [forurettede] en hore, og ord som «fuck you» blev også brugt. Tiltalte viste tydelig at han ville have sex med hende og hun tilbød ham at gå med til dette én gang, mod at han stoppede med at slå hende. Dette mulige trick medførte ingen ændring i tiltaltes opførsel. Tiltalte fortsatte at slå [forurettede], og han greb fat i hende og pressede hende ind mod muren mellem to cykelstativer er i Moursundveita. Tiltalte satte knæerne ind i [forurettedes] knæhaser så hun ikke kunne bevæge benene. Tiltalte var stærkere end [forurettede], og hendes modstand var til ingen nytte. Med den ene hånd fik tiltalte i en og samme håndvending trukket både bukser og trusser af hende Tiltalte åbnede også sine egne bukser. Da hun gav lyd fra sig holdt tiltalte den anden hånd for hendes mund. Tiltalte havde erigeret penis, og han fik med en hånd spredt hendes baller fra hinanden. Tiltalte stak sin erigerede penis ind mod og helt ind i hendes anus og gennemførte et analt samleje. Det er bevist at tiltalte ikke benyttede kondom. For [forurettede] var samlejet meget smertefuldt. Efter det hun har beskrevet gjorde samlejet «meget ondt». Det var som om noget revnede og «sprang op», og det gjorde ondt.

Forurettede formåede at gøre anskrig under voldtægten til trods for at tiltalte holdt en hånd over hendes mund, og en taxichauffør, som havde observeret tiltalte og forurettede under indledningen til voldtægten, og fremdeles befandt sig i nærheden, reagerede og greb ind mens tiltalte endnu havde bukserne nede og erigeret penis. Chaufføren overmandede overfaldsmanden og holdt ham med forbipasserendes hjælp fast til politiet kom. Et vidne, som boede i nærheden forklarede at « hun aldrig nogensinde havde hørt nogen skrige så højt og med en sådan angst» som den forurettede gjorde.

Voldtægtsmodtagecentret ved St. Olavs hospital gjorde fund i tråd med den voldtagne kvindes forklaring. Tiltalte hævdede i retten at samlejet var frivilligt, og erklærede sig ikke skyldig, noget retten dog ikke troede på.

Retten bemærker, at strafferammen for den aktuelle forbrydelse er fængsel i indtil 15 år, men finder at den «passende» kan sættes til seks år, foruden en erstatning til forurettede på 150.000 kroner.

Voldtægtsmanden blev tiltalt efter straffelovens paragraf 292 for voldtægt, men ikke efter paragraf 293 for grov voldtægt, hvor strafferammen er 21 år.

Den dømte somalier er dømt tidligere også. I dommen hedder det:

Det er en yderligere skærpende omstændighed, at den strafbare handling er sket kun kort tid efter at tiltalte havde afsonet en dom på ubetinget fængsel, og straffeloven § 77 del ”k” kommer i anvendelse. Ved Vesterålen tingsrets dom afsagt den 6. juli 2018 blev tiltalte idømt en fængselsstraf på 115 dage for flere strafbare handlinger, og flere af de aktuelle lovbrud har indslag af vold eller trusler, jf. herunder straffelovens § 155, straffelovens § 263 og straffelovens § 271. Tiltalte blev så sent som den 9. september løsladt fra Bodø fængsel efter endt afsoning.

Retten finder ingen formildende omstændigheder, men bemærker at det må antages at tiltalte har haft «et vanskeligt liv» inden og efter han kom til Norge som mindreårig asylsøger.

Forkyndelsen af dommen vil ske ved hjælp af en somalisk tolk.

Sagen rejser mange spørgsmål, for eksempel dette: Hvorfor bliver voldsdømte asylsøgere ikke automatisk udvist, og interneret i ventetiden før udsendelsen?

ANNONSE

Mest læst

De smarte smutter i Sverige