Nyt

Den tyske forfatningsdomstol i Karlsruhe har i en kendelse som blev offentliggjort torsdag, slået fast at lovgivere har adgang til at forbyde nyuddannede kvindelige jurister, som udfører praksis ved domstole med sigte på en juridisk profession, at gå med hijab i retten.

Til grund for dommen ligger princippet om pligten til ideologisk og religiøs neutralitet i retten, som tidligere er fastslået af en domstol i delstaten Hessen, skriver det tyske nyhedsmagasin Focus.

Sagen blev rejst af en tysk-marokkansk kvinde som blev født i Frankfurt, fordi hun under sin praksistid ikke havde fået lov til at bruge hijab under udøvelse af offentlige funktioner i retten. Men hendes sag vandt altså ikke frem, hverken for lavere domstole eller forfatningsdomstolen.

Dommerne konkluderer, at et hijabforbud repræsenterer en indgriben i sagsøgerens religionsfrihed, men at dette hensyn mere end opvejes af statsmagtens forpligtelse til religiøs neutralitet.

ANNONSE