Cover

Tyrkiets regering har i flere måneder forhandlet med Tysklands regering med sigte på en aftale om at Tyrkiet får tilladelse til at etablere tyrkiske skoler i Tyskland. Det oplyser kilder i det tyske udenrigsministerium til Süddeutsche Zeitung.

Udgangspunktet for forhandlingerne er Tyrkiets ønske om at oprette tre tyrkiske skoler, nærmere bestemt i Berlin, Köln og Frankfurt – alle sammen byer, hvor der bor mange tyrkere.

I princippet handler dette om gensidighed, al den tid Tyskland længe har haft tre tyske skoler i Tyrkiet: én i Ankara, én i Istanbul og én i Izmir – har haft- fordi tyrkiske myndigheder midlertidigt har lukket skolen i Izmir under henvisning til et manglende retsgrundlag, skriver Der Spiegel.

Spørgsmålet er imidlertid langt mere delikat, al den tid der bor relativt få tyskere i Tyrkiet, og da gerne personer, der ikke opholder sig der permanent, mens der i Tyskland bor mindst fire millioner tyrkere permanent.

ANNONSE

Dertil kommer at Tyrkiets præsident Erdogan anser tyrkerne i Tyskland som sin forlængede arm der til lands. Fra tidligere findes der uofficielle koranskoler. Tyske politikere er uundgåeligt bekymret.

FDP’s repræsentant i Forbundsdagen Peter Heidt forlanger at udenrigsministeriet forsikrer sig om at de tyrkiske skoler ikke bliver indfaldsport for den tyrkiske statschef Recep Tayyip Erdogans «ideologi».

Fra tysk side er det således vigtigt, at de tyrkiske skoler står til ansvar overfor de tyske skolemyndigheder. Men de tyske myndigheder forventes at finde det bedst egnet at de tyrkiske skoler falder ind under en del af privatskolelovgivningen, hvor skolerne har fuld frihed i valg af undervisningsmetoder og ansættelse af lærere, men samtidig må opfylde tyske læreplaner.

«Intet bør undervises ved tyrkiske skoler i Tyskland som strider imod vore interesser og liberale værdier», siger Heidt.

Spørgsmålet er om det beroliger dem, der ser at tyrkere som bor i Tyskland og for manges vedkommende også er tyske statsborgere, gerne vil have tyrkiske skoler. Hvor stærkt tilhørsforhold føler den tyrkiske diaspora til Tyskland?

ANNONSE