Kunstbilde

Gustav Vigeland (1869-1943)
Tresnitt, 49,5 x 32 cm, Vigelandmuséet, Oslo

I likhet med flere av sine samtidige norske billedhuggerkolleger, Anders Svor (1864-1929), Jo Visdal (1861-1923) og Ingebrigt Vik (1867-1927) viste Gustav Vigeland innledningsvis, som flere andre i familien, et betydelig talent for treskjæring.

Vigelandmuséet har registrert i alt 430 av hans tresnitt, utført i årene 1914-40. I mange tilfeller er også trykkplatene bevart – som regel skjærefjeler av kvistfritt bjerketre, som han kjøpte på Husfliden i Kristiania/Oslo.

Trykkene er hverken signert eller nummerert – og ble ikke trykket i store opplag, men de er som regel påstemplet Eneret G. V. Oslo Kommune, Det skal bemerkes at ettersom Vigeland gikk bort i 1943, falt hans verker i det fri den 1. januar 2014, og kan fra den dato fritt gjengis uten særskilt tillatelse, om man ellers følger god skikk og krediterer opphavsperson (og samling).

ANNONSE

Motivene er hentet fra det Sørlands-landskap ved Mandal der Vigeland vokste opp, og de er befolket med nakne mennesker av alle kjønn og aldre – som ser ut til å leve i en fjern fortid. Om det ligger historie eller mytologiske fortellinger bak, har ikke Vigeland sagt noe om. Han har kan hende skapt sin egen mytologi uten å skrive den ned.

Gjengivelsen av Rørkjærskjæret kan gi assosiasjoner til en by.

Vigelandmuséets nettsider er flere av tresnittene gjengitt.

ANNONSE