Kunstbilde

Johann Sebastian Bachs (1685-1750) Orgelbüchlein, BWV 599−644, inneholder 45 koralpreludier over salme-melodier, for det meste skrevet i Weimar mellom 1708 og 1717.

Preludiet spilles her av Leonid Isaakovitsj Roizman på orglet i Moskva-konservatoriets store sal, i et Melodija-opptak fra 1960-tallet. Det er denne versjonen som ble benyttet i Andrej Tarkovskijs film Solaris fra 1972.
Den italienske pianist, komponist m.m. Ferruccio Busoni (1866–1924) arrangerte flere av Bachs orgel- og cembaloverker for klaver, deriblant Ich ruf’ zu Dir. Her hører vi Tatjana Petrovna Nikolajeva (1924-1993) med en sterkt romantiserende forståelse:

https://www.youtube.com/watch?v=SEXWM94xwI8

For sammenligningens skyld hører vi også Vladimir Horowitz (1903-1989) spille det samme:
Den som vet litt om musikalsk notasjon, vil se at Bach har benyttet g-nøkkel på den nederste linjen (såkalt “fransk fiolin-nøkkel”) i det øverste systemet, og ikke på den nest nederste, som nå er vanlig praksis.

ANNONSE
ANNONSE

Læs også

Læs også