Nyt

Partiet der ellers står for Konge, Fædreland, Gud og forsvar skriver i deres partiprogram, at Danmark skal modtage 5.000 “flygtninge” hvert år. Dermed ligger partiet reelt langt til venstre fra f.eks. Socialdemokratiets seneste udmeldinger og afvisninger af modtagelse af 500 årlige “kvoteflygtninge”.

Dermed er partiet åbenbart også i strid med Løkke Rasmussens løfte om “straksopbremsning”.

Citat:

Umiddelbart forestiller vi os, at Danmark skal modtage cirka 5.000 FN-flygtninge om året fra lejrene. Et antal vi er i stand til fysisk og økonomisk at integrere på en holdbar måde. De penge vi sparer på ikke at skulle sagsbehandle og indkvartere tusindvis af asylansøgere, hvoraf mange reelt ikke har krav på asyl, skal i stedet bruges til humanitær hjælp i nærområdet.

Konservative.dk

Man kunne tro, det var et ikke-opdateret partiprogram som da heller ikke er dateret. Det er muligt siden ikke er vedligeholdt, men fornylig har Søren Pape Poulsen understreget, at Danmark skal tage imod “flygtninge”.

 Målsætningen må være, at flygtninge kommer hertil i et passende antal, og at de skal vende tilbage til deres hjemlande, når forholdene tillader det. Derfor var det et positivt første skridt, at EU-landene umiddelbart før sommerferien blev enige om at undersøge muligheden for at etablere opsamlingscentre for flygtninge og migranter i eksempelvis Nordafrika, så man derved får nedbrudt menneskesmuglernes forretningsmodel.

Det skriver han i en kronik der er offentliggjort i avisen Berlingske, den 4. august 2018.

Berlingske

Han skriver dog godt nok, han er imod “masseindvandring” og at dem han kalder flygtninge skal “vende tilbage” til deres hjemlande på et tidspunkt. Det fremgår dog ikke hvornår og hvordan. Det fremgår heller ikke om der er nogen empiri for “flygtninge” vender tilbage til deres hjemland.

ANNONSE

Han siger også der er “klare grænser for “masseindvandring”, men ikke om masseindvandring i mindre omfang skal accepteres.

Klare grænser for masseindvandring

For kort tid siden udspillede der sig et storpolitisk drama i Tyskland, hvor migrationsspørgsmålet var omdrejningspunkt for diskussioner om mulig lukning af landets grænser for asylansøgere fra andre EU-lande. I den forbindelse indtog den tyske forbundskansler Angela Merkel talerstolen i Berlin, hvor hun sagde, at »migration kan blive et skæbnespørgsmål for EU«. Den betragtning er jeg meget enig i. Europas grænser har været og er fortsat under pres, og landene i EU har hidtil været splittet, når det gælder håndteringen af masseindvandring fra fjerne egne. Set i lyset af den øjensynligt endeløse krig, der foregår i Syrien, kombineret med en massiv befolkningstilvækst i Afrika, er der ingen tvivl om, at vi må gentænke vores asylsystem, hvis vi skal sikre den europæiske sammenhængskraft. For der er en grænse for, hvor mange mennesker, vi kan hjælpe.

Ret beset er der derfor ikke forskel på den udlændingepolitik som Søren Pape Poulsen og Socialistisk Folkeparti og Pia Olsen Dyhr står for. Retningen er den samme. Det er blot hastigheden der er forskellig.

 

Socialistisk Folkeparti – 500.000 “flygtninge” til Europa om året – 5.000 til Danmark

 

ANNONSE