Nyt

Robert Brieger som er nyudnævnt øverste chef for den østrigske hær (Generalstabschef des Bundesheere) siger onsdag i et interview i programmet “Morgenjournal” på den østrigske kanal Ö1, at den største trussel for nærværende imod Østrig er massemigrationen.

“Den største trussel imod Østrigs sikkerhed er for nærværende massemigrationen, som også truer de andre lande i Europa” svarer han på interviewerens spørgsmål

Så længe de ydre grænser ikke er tilstrækkeligt sikret må der tages nødvendige nationale bidrag siger han videre.

Endvidere findes der en hybrid trussel igennem terroristiske aktiviteter som ikke er entydig, men som truer alle lande i Europa, herunder også Østrig fortæller Robert Brieger.

Die Presse Brieger: Massenmigration “größte Bedrohung” für Österreichs Sicherheit

Ö1 Morgenjournal (Interviewet starter 07,10, udtalelsen kommer 07,1245)

ANNONSE