Kommentar

Kujtim Fezulai der gik amok i Wien 2. november 2020

Østrig har den 8. juli d.å. som det første europæiske land vedtaget en ny antiterror lov, som forbyder det såkaldte islamiske broderskab, der  blev grundlagt for ca. 100 år siden i Egypten af Hassan al-Banna.

Men nu er der sat en stopper for det islamiske netværk i Østrig. Siden attentaterne i Wien den 2. november 2020 med 4 dræbte og 23 sårede har de østrigske myndigheder haft Det Muslimske Broderskab i kikkerten. Broderskabet har derfor siden 8. juli d.å. været skrevet på den sorte liste over organisationer med tilknytning til kriminalitet med religiøse motiver. Myndighederne har i den anledning foretaget razzia hos nogle medlemmer af diverse grupper, hvor der er fundet materialer og litteratur med indhold af propaganda og slogans, og der er faldet bøder og fængelsstraf.

Wien er som forventet blevet beskyldt for islamofobi og angreb på muslimer, så her er alt ved det velkendte. Ikke desto mindre er Østrig det eneste land i Europa, som har givet islam officiel status som religion, og landet har længe været et økonomisk knudepunkt for islamisk politik i Europa.

ANNONSE

Broderskabets første europæiske netværk blev grundlagt i 1960’erne i Graz  hvor de i 1969 anlagde en stor produktion af ost og mælkeprodukter samt åbnede en bank, al-Taqwa, som senere skulle få filialer mange steder. Efter angrebene 11. september 2001 blev al-Taqwa af de amerikanske myndigheder anklaget for at finansiere terror, hvorefter banken blev tvunget til at erklære sig konkurs, hvorefter den lettede mod nye finansmarkeder.

England blev valgt til Det Muslimske Broderskabs finansielle højborg. Broderskabet her modtager ordrer fra deres internationale hovedorganisation (Tanzim al-dawli), som forener alle bevægelser og samler alle tråde knyttet til Det Muslimske Broderskab overalt i verden.

I februar 2017 truede Donald Trump med at skrive broderskabet på listen over terrorgrupper. Broderskabets penge var i fare, mente de, og for at afværge eventuelle fastfrysninger af kapital i amerikanske banker og hurtigst muligt også redde værdier anbragt i GB,  blev Østrig valgt og nærmere betegnet Graz, hvor brødrene har solide politiske og associerede forbindelser. 

Der var her tale om store kapitalbevægelser, og det rejste snart mistanke hos de østrigske myndigheder, hvilket blev starten på en lang juridisk kamp, som endte med et direkte forbud mod Det Muslimske Broderskab i Østrig. Og det skulle vise sig at blive en kæmpe sag.

Efter omkring 21000 tusinde timers aflytninger og brug af 1,2 mio fotos ved skygning besluttede anklager at lukke efterforskningen og opstille en liste over 70 mistænkte personer for at have forbindelser til en terrororganisation, terrorisme eller hvidvaskning af penge. Naturligvis blev pressen informeret, og folk så straks en logisk årsag og virkning, især da den offentlige anklager i Graz afslørede, at hans efterforskning havde fastfrosset mere end 20 mio euros i “beskidte” penge, og beslaglagt en sortliste over personer, som var imod politisk islam, og som nu cirkulerede blandt brødrene.

Østrigs nye anti terrorlov giver nu myndighederne større beføjelser inden for overvågning og kontrol af ekstremistiske kredse. Men det vigtigste skridt er opdagelsen af ekstremistiske grupper knyttet til religiøst motiveret kriminalitet. På listen af grupper figurerer bla. Al-Qaida, Hamas, Hezbollah og de grå ulve, som i øvrigt også er forbudt i Frankrig og Tyskland.

Denne østrigste strategi, som er kendt under “forbud mod symboler” forventes at være effektiv og mere fornuftig end forbud mod enkelte grupper og foreninger, der straks dukker op under nye navne.

Udvidelsen af forbud mod Det Muslimske Broderskab i Østrig er formodentlig det hårdeste slag, der endnu er blevet rettet mod Det Muslimske Broderskab i Europa.

*******

.

Uddrag af artikel af Atmane Tazaghart i netavisen Marianne den 17. juli 2021

Oversat og bearbejdet af Bitten-Kirsti Nielsen

ANNONSE