Kunstbilde

Johannes Flintoe (1787-1870)
Gouache(?), 32,6 x 35,3 cm, Nasjonalmuséet, Oslo

Johannes Flintoe var født i København av norsk far og dansk mor. I 1811 fikk han helseproblemer, og reiste derfor til Norge, som han antok hadde et mer gunstig klima. Her ble han boende i rundt 40 år, til 1851.

I løpet av denne tiden gjorde han flere reiser i Norge, og utførte en mengde blyantskisser av både landskap og folkeliv. Disse tegningene, og andre av hans verker, kan man nå se mange av på Nasjonalmuséets nettsider. Han underviste også ved Den kongelige Tegneskole i Christiania (opprettet 1818). Blant hans elever der var Hans Hansen (1820-1858), J.J. Bennetter (1822-1904), J.F. Eckersberg (1822-1870) og ikke minst Hans Fr. Gude (1825-1903). Flintoes betydning som inspirator for den norske nasjonalromantikken lar seg knapt undervurdere, selv om I. C. Dahl (1788-1857) som for det meste oppholdt seg i Dresden, for ettertiden har blitt stående som den store mester i denne perioden.

Ved Hønefossen i elven Begna på Ringerike i Buskerud fylke har det vært sagbruk siden rundt 1620. Vannkraften fra Hønefossen er fortsatt i bruk, men til produksjon av elektrisitet.

ANNONSE

Læs også

Læs også