Nyt

Billedet: Wolfgang Sobotka og Hans Peter Doskozil

Efter diskussioner internt i den østrigske koalitions­regering om, hvorvidt landet skal aftage asylsøgere fra Italien, er forsvars­minister Hans-Peter Doskozil (SPÖ) og indenrigs­minister Wolfgang Sobotka (ÖVP) blevet enige om at foreslå, at Østrig helt bør afstå fra at deltage i EUs omfordelings­program for asylsøgere. Som det vil være de fleste bekendt, har EU i et stykke tid haft ambitioner om at overføre 160.000 asylsøgere, som lige nu befinder sig i Grækenland og Italien, til andre lande i unionen.

En beslutning om ikke at modtage nogen asylsøgere overhovedet kan blive truffet allerede i dag tirsdag, hedder det i en meddelelse fra Austria Presse Agentur (APA), som er offentliggjort i Die Presse.

Østerrike har allerede bidraget uforholdsmæssigt meget, lyder Doskozils begrundelse for forslaget. Han henviser til tal fra EU som viser, at Østrig de seneste år har modtaget en væsentlig større andel af asylsøgere end Italien, nærmere bestemt 4587 pr. million indbyggere. Italien tog i samme tidsrum kun imod 1998 asylsøgere pr. million indbyggere.

Østrig har ydet sit i følge Doskozil. De praktiske konsekvenser vil i første omgang blive at afvise 50 mindreårige asylsøgere, som i øjeblikket befinder sig i Italien – ikke på grund af antallet, men af principielle årsager.

ANNONSE

Ved at fraskrive sig EU-samarbejdet på dette område, indtager Østrigs traditionelt dominerende partier en position, som ikke adskiller sig synderligt fra Friheds­partiets. Efter bekendtgørelsen fra de to ministre, begrænser FPÖ-formand Heinz-Christian Strache sig til at konstatere, at Østrig har «al mulig ret og frem for alt pligt» til at sige nej til omfordelings­programmet.

Vi ser altså nu, at det politiske tyngdepunkt flytter sig mod højre, og at de dominerende elementer af partifloraen flytter sig efter vælgerne.

 

Die Presse (APA) – Die Welt

ANNONSE