Nyt

Billedet: Kansler Kurz taler under en pressekonference i anledning af frigøringen 8. mai 1945 fra nationalsocialismen.

 

Regeringen i Østrig foreslår at reducere de sociale ydelser til migranter, der kommer til landet som flygtninge, til under mindstesatsen for Østrigs egne indbyggere, oplyser NRK. Statsminister Sebastian Kurz havde lovet opstramninger på indvandringsområdet før valget, og ser nu ud til at forsøge på at levere varen.

Nu har regeringen fremlagt sine planer som den håber, vil føre til at færre flygtninge kommer til Østrig. De vil skære i den grundydelse man modtager, så man som flygtning kun kan modtage 563 Euro (5354 kroner) om måneden. Beløbet stiger til 863 Euro (8208 kroner) om måneden, hvis man består en tysk sprogtest. Det svarer til det minimumsbeløb, som andre indbyggere i landet i dag modtager.

Regeringen vil ikke begrænse opstramningerne til kun at gælde for asylmigranter:

Indvandrere, som kommer til landet, vil få det endnu vanskeligere. Ifølge BBC får indvandrere ikke lov til at modtage denne grundydelse før efter fem år.

Men for en EU-stat er det ikke sådan bare lige uden videre at vedtage egne love:

Kurz’ ønske om at drive forskelsbehandling af borgere bringer Østrig i konflikt med resten af EU, fordi EU’s regler om fri bevægelighed kræver at alle medlemsstaters borgere behandles ens.

Den østrigske statsminister er imidlertid af den opfattelse, at bevægelsesfriheden gælder adgangen til at arbejde, ikke til andre landes sociale ydelser.

 

ANNONSE