Nyt

Sebastian Kurz under pressekonferencen i Wien den 24. april 2018. Foto: Bundeskanzleramt Oesterreich

Det skal være slut med at indvandrere som aldrig har bidraget til velfærdssystemet, får mere udbetalt end pensionister, som har bidraget gennem et langt liv, siger Østrigs kansler Sebastian Kurz.

Pendulet svinger i Europa, og nu har en europæisk leder for første gang i klar tale erklæret at vi ikke kan lade indvandringen få forrang og fortrænge vor pligt overfor vore ældre, som har overleveret os vore noget nær mirakuløse sociale tryghedsordninger.

Under kansler Sebastian Kurz’ (ÖVP) og vicekansler Heinz-Christian Straches (FPÖ) fælles pressekonference onsdag forklarede Kurz de bebudede reformer af indvandringspolitikken særdeles tydeligt.

Kronen Zeitung skriver:

– Det er fremdeles sådan at flygtninge får mere end pensionister – det skal stoppe nu.

Denne skæve fordeling skyldes specielt det at migranter som er uden arbejde, modtager mindstepension fra staten, forklarer Kurz videre:

– Med denne ordning har vi i dag en udgift på én milliard euro om året. Siden 2012 har vi de sidste år set en stigning på 60 procent – hovedsageligt på grund af immigranter, som bliver en del af vort sociale system. Vi har for øjeblikket lige så mange modtagere af denne minimums indtægt som der er indbyggere i Burgenland,

en by med næsten 300.000 indbyggere, hvilket svarer til 3,4 procent af Østrigs befolkning på 8,8 millioner. Det er en andel som kun kan opretholdes ved gradvis stigning i skatterne og generel forringelse af de offentlige ydelser, men det er altså ikke nogen farbar vej for Østrig. Kanslerens motto er da også «Ændringen er begyndt».

ANNONSE

Men for øjeblikket, hamrer Kurz ind overfor det fremmødte pressekorps, er situationen den,

at mennesker som aldrig har betalt noget til vort sociale system, får mere end mennesker som har bidraget i årevis, og det er ikke retfærdigt at flygtningefamilier modtager mere end pensionister!

«Rygtet er selvfølgelig spredt kloden over at man i dette dejlige land kan leve stille og roligt uden at arbejde», konstaterer FPÖ-lederen Strache.

Om regeringens reformplaner udtaler koalitionspartneren Strache at regeringen agter at «indføre et retfærdighedsprincip» – at yde for at nyde, efter evne og behov – for at «reducere tilstrømningen af migranter ind i velfærdssystemet».

Det første af lovforslagene i reformplanene vil træde i kraft allerede i første uge af juni, og medføre nedskæring i de direkte økonomiske støtteordninger.

I løbet af maj måned vil også en længere proces begynde med at omorganisere hele velfærdssystemets bureaukratiske funktion. Antallet af beslutningsinstanser skal reduceres fra 21 til fem. Om dette siger Kurz at det «selvfølgelig vil møde betydelig modstand», eftersom mange af de offentligt ansattes stillinger vil ophøre med at eksistere.

Strache forklarer disse ændringer som en respons på et mere generelt efterslæb med hensyn til reformering af et socialt system fra en anden tid, for et andet samfund. «Dette styrker kun den kurs som denne regeringen har udstukket», siger han, og tilføjer at borgerne reagerer med tilfredshed på det regeringen leverer.

 

Den østrigske koalition representeret. Foto: Bundeskanzleramt Oesterreich

 

For tyskkyndige kan pressekonferencen skues her:
 

Kan du lide hvad du læser? Ønsker du flere og bedre artikler af Document? Giv dit bidrag. Vores paypal-adresse er paypal@document.dk.

 

 

Køb Hege Storhaugs bog her!

ANNONSE