Nyt

 

Generation Identitaires (GI) aktiviteter vækker efterhånden interesse hos europæiske anklagemyndigheder. Både i Østrig og Frankrig har statsadvokaten nu taget initiativ til sagsanlæg mod organisationens respektive grene i de to lande.

 

Østrig
Statsadvokaten i Graz har efter omfattende efterforskning udtaget sigtelse mod 17 aktivister tilhørende Identitäre Bewegung Österreich (IBÖ) for at være et kriminelt forbund, skriver Die Presse. Nogle af de sigtede er ifølge den østrigske avis også anklaget for hetz, skadeforvoldelse og trusler.

Det er op til delstatsdomstolen i Graz at afgøre hvad, der skal være rammerne for en eventuel straffesag. Baggrunden for sigtelserne er en række aktioner som den identitære bevægelse i Østrig har udført de senere år. 

ANNONSE

I april 2016 havde flere identitære aktivister ophængt et 16 meter bredt banner med påskriften «Islamisering dræber» fra taget på en bygning i Graz, hvor partikontoret til De grønne i delstaten Steiermark befinder sig. Banneret blev oversprøjtet med teaterblod. Ifølge sigtelsen blev der forkyndt fra højttalere at De Grønne og SPÖ var skyldige i terror.

I marts 2017 hængte bevægelsen et banner op på ydermuren af den tyrkiske ambassade i Wien, med en opfordring til Tyrkiets præsident Erdogan om at «hente sine tyrkere hjem»:

Foto: Twitter

I juni 2016 stormede flere af de sigtede en forelæsningssal ved universitetet i Klagenfurt, hvor der foregik en forelæsning om asyl og migration. Her blev der rullet bannere med påskrifterne «Stop indvandringen» og «Integrering er løgn» ud.

Disse og andre lignende optrin har fået statsadvokat Hansjörg Bacher til at drage den konklusion, at det handler om «generaliserende, hetzende beskyldninger» som opildner til had mod islam, muslimer, udlændinge og flygtninge. Tyrkiske statsborgere skal i særdeleshed være blevet forsøgt gjort til genstand for offentlig foragt.

Frankrig
I Frankrig har justitsministeriet opfordret anklagemyndigheden til at gå bevægelsens aktiviteter i Alperne nærmere efter i sømmene, efter at flere aktivister drev deres egen kontrol af grænsen mellem Frankrig og Italien. 


Foto: Facebook

Anklagemyndigheden har allerede henlagt én efterforskning af Génération Identitaire efter at aktivister tilhørende organisationen i april havde forhindret migranter i at krydse grænsen, noget som i sig selv ikke blev fundet strafbart, skriver Le Monde

En højtstående tjenestemand med ansvar for kriminalsager i justitsministeriet, Rémy Heitz, har imidlertid sendt en rundskrivelse til anklagemyndigheden, hvor det antydes at de identitære har overtrådt en meget lidt anvendt bestemmelse i straffeloven (paragraf 433-12) som forbyder indblanding i statens funktioner, hvilket kan medføre bøder på op til 45.000 euro.

Til forsvar for sine aktiviteter i Alperne anfører GI straffelovens paragraf 73, som autoriserer privatpersoner til at anholde personer som er i færd med at gøre noget som kan medføre fængselsstraf, men ministeriet indvender at dette kun gælder ved enkelttilfælde, mens det GI forsøgte at gøre i Alperne, var en mere systematisk håndhævelse af lovene, noget som påhviler staten.

Denne form for organiseret kontrolvirksomhed kan staten ikke tolerere, siger Rémy Heitz til den franske avis. Tilskyndet af justitsministeriet har statsadvokaten i alpedistriktet Hautes-Alpes derfor igangsat en efterforskning med sigte på at finde ud af om GI har forsøgt at tiltage sig statslige funktioner ved sin private grænsekontrol.

For GI har sådanne sager uanset udfaldet potentiale til at kunne benyttes i organisationens markedsføring. Mange vil undre sig over at statslige myndigheder ser ud til at bekæmpe en indfødt protest mod en udvikling de færreste kan lide, med større iver end de problemer, denne protest sætter fingeren på.

 

 

Kan du lide hvad du læser? Ønsker du flere og bedre artikler af Document? Giv dit bidrag. Vores paypal-adresse er paypal@document.dk.

ANNONSE