Nyt

Foto: Facebook.

Sådan som kriminalitetsudviklingen er i Sverige, må politi og retsvæsen nedprioritere voldtægter og andre alvorlige lovbrud, men tankeforbrydelser finder de ikke desto mindre tid til.

Statsadvokat Tove Kullberg har på vegne af påtalemyndigheden i Stockholm udtaget tiltale mod den 71 år gamle pensionist Denny Abrahamsson for brud på paragraf nummer 8 i det sekstende kapitel af den svenske straffelov, som vedrører «hetz mod folkegruppe» og omtrent tilsvarer den norske racismeparagraf.

Baggrunden for tiltalen, som er offentliggjort af Samhällsnytt, er at Abrahamsson i et antal indlæg på Facebook efter statsadvokatens opfattelse har udtalt sig nedsættende om muslimer. Politiets 42 sider lange efterforskningsprotokoll i sagen forkynder også, at den sigtede har spredt racistisk og islamofobisk indhold.

Anklagepunkterne som politiet anfører indledningsvist i protokollen, er syv skærmdrops indeholdende kommentarer fra Abrahamsson. I den kommentar, som citeres først, tager tiltalte til orde for at standse den muslimske indvandring, og begrunder det med påstande – ikke hentet helt ud af luften – om muslimers diskriminering af kristne:

ANNONSE

Af skærmdrop nummer to fremgår det at tiltalte anser islam for at være en fascistisk ideologi – en opfattelse han deler med den egyptisk-tyske forfatter Hamed Abdel-Samad – og som han understøtter med historiske og tekstlige referencer, samt en komparativ betragtning over islam versus kristendom og jødedom:

Abrahamsson hævder videre at pædofili og seksuelle overgreb er tilladt i islam:

Han trækker en historisk linje gennem en række ugerninger, som efter hans opfattelse går helt tilbage til islams grundlægger Muhammed:

Kvinder opfordres til at bevæbne sig mod personer som begår seksuelle overgreb:

Påstanden om islamisk fascisme gentages efter et krast udfald mod den opfattelse af «kafirer» (vantro) som muslimer siges at få af Koranen:

Endelig drager tiltalte en sammenligning mellem islam og nazismen:

Man kan indvende at Abrahamsson måske ikke fremmer sit syn på en specielt hensigtsmæssig måde, men det er alligevel med en vis perpleksitet man hører, at en sådan diskussion er noget svensk politi bruger resurser på. Der skal i teorien være ytringsfrihed i Sverige, ikke mindst for kontroversielle udsagn, og ikke alle er lige godt trænet i at formulere sig specielt pænt.

Strafferammen for det Denny Abrahamsson er tiltalt for, er to års fængsel, og selv om det måske ikke er realistisk, hverken at statsadvokaten nedlægger påstand om indespærring eller at domstolen ville tage en sådan påstand til følge, er dette åbenlyst ingen spøg for tiltalte.

Overfor Samhällsnytt uddyber den 71-årige baggrunden for sit engagement:

– For nogle år siden syntes jeg også at islam vel bare er en sædvanlig religion, men siden læste jeg Koranen og blev chokeret over det had som findes der, kvindeforagten, hadet mod vantro. Jo mere islam tager over, jo mere går vi på kompromis. Islam er jo en totalitær ideologi, der fører diktatur med sig. Så jeg mener at vort demokratiske system er i fare.

Abrahamsson mener at indlæggene reelt ikke kan udgøre en hetz mod folkegrupper eftersom de kritiserer en religion, ikke en gruppe mennesker:

– Jeg hader jo ingen mennesker. Hvad jeg hader er en ideologi, islam. Man kan jo kritisere fascisme eller nazisme, men hvorfor ikke islam? Hvorfor skal islam have særbekyttelsesstatus?

Denny har tilsyneladende ikke forstået, at store dele af Europas establishment nu er underkastet islam. Man kan konsekvensfrit sige sin hjertens mening om kristendommen, men nåde den som udtaler sig lige så frimodigt om islam.

Statsadvokaten kan ikke specificere eksakt, hvor tiltalte går over grænsen, men mener, at det er helheden i Abrahamssons udtalelser som tilsammen udgør et tiltalegrundlag:

– Jeg har gjort den bedømmelse, at det er indlæggene som sådan og ikke nogle ord specifikt der er kriminelle og udgør en hetz mod folkegrupper. Senere må byretten tage stilling til det.

Tiltalte sætter spørgsmålstegn ved upartiskheden hos politiets forhørsleder, som på spørgsmål om det bekræfter at han er muslim:

Sagde han til dig at han er muslim under forhøret?

Jeg spurgte ham om det og så sagde han det.

Sagen kommer for byretten i Stockholm den 19. juni.

   

 

ANNONSE