Kommentar

Foto: Afrikanske migranter venter på at gå i land i  Augusta i Italien 14. desember 2016.

Afrikansk migration til Europa vil udslette vor tusindårige kultur, siger Ungarns statsminister Viktor Orbán i et nyligt interview. Ungarn vil heller ikke blande sin kristne kultur med islam, understreger han: Europa tilhører europæerne, og skal forblive europæisk.

I året som akkurat er begyndt, forventes EU-valgene at blive en særdeles vigtig politisk begivenhed, hvor den nye højreside i Europa vil vokse – mest på bekostning af den gamle venstreside, men også den gamle højreside.

To politiske skikkelser, som alt i alt tilhører den gamle højreside ved sine partiers medlemskab af EU-parlamentets PPE-gruppe, men alligevel ofte associeres med den nye, er Ungarns statsminister Viktor Orbán og hans østrigske kollega Sebastian Kurz.

ANNONSE

Kan disse være med til at bringe den gamle højreside – som er desorienteret og usikker, hvor den hænger i buksekanten på en Angela Merkel på vej ud i solnedgangen – nærmere den nye højreside – som er målrettet, standhaftig og kommet for at blive?

Viktor Orbán gav ved juletiden et langt interview til den østrigske avis Österreich, hvor han befæster den politiske akse Østrig–Ungarn ved blandt andet at rose Sebastian Kurz.

ÖsterreichHvordan ser De på det østrigske EU-formandskabet under statsminister Sebastian Kurz?

Viktor Orbán: Østrigerne kan betragte sig som heldige. De har en ung, men alligevel erfaren statsminister. Sebastian Kurz har allerede gjort et udmærket job som udenrigsminister. På samme måde blev EU-formandskabet omhyggelig organiseret. I dette formandskab ser jeg det, vi er vant til hos østrigerne: diplomatisk elegance og stort mod.

Den ungarske statsminister inviterer – også han diplomatisk – resten af Europa til at bevæge sig mere i Ungarn og Østrigs retning:

To fronter krystalliserer sig i migrationsspørgsmålet. På den ene side Merkel–Macron, og på den anden de østrigske og ungarske regeringer. Er dette korrekt opfattet?

Østrigs og Ungarns synspunkter er ganske ens: Vi må bringe hjælpen til Afrika, og ikke hente problemerne til Europa. Mange hævder at løsningen består i at hente migranter til Europa, eller lade dem blive her, eftersom landene vil have fordele af det. Ungarns standpunkt er, at det ønsker vi ikke. Der har vi en ideologisk forskel. Det er ingen løsning hverken for Afrika eller Europa. I så fald vil vor kultur, som vi har haft her i Europa i 2000 år, blive udslettet. Vi siger som Østrig: Vi støtter gerne en udvikling af Afrika. For at den afrikanske befolkning kan få et acceptabelt liv. For eksempel stiller Ungarn med statslige midler 900 stipendier til rådighed for afrikanske studenter.

Orbán kom sent i gang med vurderingen af FN´s migrationsaftale, som blev vedtaget i Marrakesh i december 2018, men brugte ikke lang tid på den:

Østrig har, som Ungarn, afvist migrationspagten…

Mange internationale dokumenter når først frem til beslutningstagerne, når de er klar til at underskrives. Da jeg blev bekendt med at USA forlod forhandlingerne, læste jeg det selv igennem og bemærkede mig, at dette dokument kunne føre til store problemer, eftersom den nationale sikkerhed ville blive truet. Derefter rådførte jeg mig med regeringen, og vi bestemte os hurtigt for at gå ud. Derefter gik flere andre lande også ud. Også Østrig.

Avisen rekapitulerer Ungarns holdning til migrationsbølgen i 2015:

De var den første, som i 2015 gik imod «velkomstkulturen». Hvordan ser De på dette i dag?

Eftersom grænsen mellem Ungarn og Serbien ikke var bevogtet, kunne vi ikke forhindre migranterne i at komme ulovligt ind i Ungarn. Det var som en invasion. Migranterne besatte østbanestationen i Budapest. De ville ikke til flygtningemodtagecentrene, hvor de kunne få kost og logi. De lod os heller ikke fragte dem derhen. I stedet forlangte de at blive sendt videre, eftersom «vi er ventet i Tyskland». Jeg beordrede da at ingen måtte forlade Ungarn. Vi er medlemmer af Schengen-aftalen, og vil overholde den.

Det resulterede i meget kritik dengang…

Ungarn forholder sig til sin forfatning og indgåede internationale aftaler. Man kan ikke rejse til Ungarn uden tilladelse, og heller ikke fra Ungarn til Østrig. Her står Ungarns troværdighed og respekten for retsstaten på spil. Vi ønsker at vise vore vestlige partnere, at vi kan beskytte vor grænse. Mængden blev større og situationen vanskeligere, men jeg holdt fast ved at ingen kunne krydse grænsen. Jeg kan forstå dem, som i første omgang ville fremstå som «gode». Men vor reaktion var ansvarlighed. Man kan ikke tillade det, som ikke lader sig ændre. Selv om det virkede humant den gang. Et lands forsvar trænger imidlertid ikke til «gode», men ansvarsbevidste mennesker. Tro mig, jeg har ikke et hjerte af sten, men grænser beskytter man ikke med teddybjørne og blomsterbuketter. Fra den anden side stormede migranterne grænsen, de kastede genstande på grænsevagterne og angreb politiet. Så må man forsvare sig. Det er naturligvis intet drømmejob, men det må gøres, såfremt landets sikkerhed kræver det. Den som vil lede et land, må tage sådanne afgørelser. Jeg vil være et menneske som tager afgørelser, som ungarerne støtter og respekterer. Hvis jeg ved siden af dette også kan være et godt menneske er det bare godt, men i første række står ansvaret for Ungarn.

Det var en heldig omstændighed, at Sebastian Kurz var Østrigs udenrigsminister på den tid, mener Orbán: Kurz forstod at Balkan-ruten måtte lukkes.

Avisen konfronterer Orbán med beskyldninger om antisemitisme i forbindelse med den ungarske regerings kampagne mod George Soros. Orbán afviser det:

Ungarn er et frit land. I modsætning til i andre europæiske hovedstæder er en jøde med kippa desuden fuldstændig tryg på gaden i Budapest. Man kan ytre sig frit, kritisere regeringen og demonstrere imod den. Soros har et stort netværk. Han finansierer mange NGO-er. EU finansierer også flere Soros-organisationer. Disse NGO-er deltager i det politiske liv, og det er også i orden. Men politisk set må Soros også, som alle andre i Ungarn, forstå to ting. For det første: Vi vil have åbenhed. Som alle andre lande vil vi vide, hvem disse folk er, og hvor pengene kommer fra. For det andet: Der er en grænse, hvad angår den nationale sikkerhed. Migration er et spørgsmål om national sikkerhed. Vi havde en fredelig meningsudveksling med Soros indtil hans organisation begyndte at finansiere migranterne og opfordrede dem til at krydse den ungarske grænse ulovligt. Det er ikke acceptabelt i Ungarn. Vi har vedtaget love, som siger at sådanne forhold truer landets sikkerhed. Vores konflikt er denne: Han vil hente migranter til Ungarn og Europa, og det tillader jeg ikke.

Soros repræsenterer det værste ved kapitalismen, siger Orbán:

George Soros er en intelligent og farlig mand: Han er en spekulant, som beriger sig på at andre ruineres. Han spekulerer til og med i et lands valuta, så landet ruineres og millioner af mennesker mister deres sparepengene. Han personificerer kapitalismens mindst tiltalende side. Det vil vi ikke have i Ungarn. Men jeg er personligt overbevist om at markedsøkonomi er en god ting, så længe den kombineres med socialt ansvar. I Ungarn efterstræber vi en samfundsmæssig merværdi for alle på alle økonomiske områder. For arbejdstagere, for arbejdsgivere og for staten.

Den ungarske statsminister mener, at EU er blevet noget andet end det var, da Ungarn blev medlem af unionen:

Det EU vi kom med i, var Helmut Kohls Europa. Helmut Kohl respekterede Centraleuropa, og hans vurderingsevne var fremragende. Han tillod ikke, at der opstod et «rige» i Bruxelles, som blandede sig i medlemslandenes indenrigspolitik. I stedet skulle man koncentrere sig om fælles interesser. Da vi gik ind i EU dengang, følte vi at vi fortsat havde vor frihed. Siden da er EU slået ind på en anden vej, efter min mening i forkert retning. Denne retning forkyndte Jean-Claude Juncker, da han erklærede at EU-kommissionen skulle være en politisk kommission. Efter mit skøn er det ikke EU-kommissionens opgave at gå forrest. Det er stats- og regeringschefernes opgave i Det europæiske Råd. De sidste fem år har været en skuffelse. Derfor håber jeg, at vi kan vende tilbage til Kohls Europa. Med gensidig respekt. Så vil vi opnå gode resultater.

Angela Merkels fratræden som CDU-leder betragter Orbán som en mulighed:

Hvordan ser De på Annegret Kramp-Karrenbauer?

En ny ledelse er altid en ny chance. Tyskland vil beholde en særdeles vigtig rolle i europæisk politik. Efter EU-valgene må vi tage vigtige beslutninger, og Tysklands stemme vil have stor betydning. Derfor har jeg allerede taget kontakt til den nye CDU-leder og sendt et brev, hvor jeg foreslår at vi starter en dialog for at løse tidligere konflikter og meningsforskelle. Ungarerne er inderst inde optimister. Vi tror altid at det nye er meget lovende.

EU-valgene har vanligvis været omfattet med kun lille interesse i unionens medlemslande. Denne gang er det anderledes:

De siger at EU-valgene i 2019 vil blive retningsgivende. Hvorfor det?

Den gamle EU–drøm vil gå i opfyldelse. I 30 år har jeg hørt at vi ikke har noget fælles tema som gælder for hele Europa. Nu har vi et tema – migrationen. Fra Lissabon til Vilnius, også i Budapest, vil migrationen være det centrale spørgsmål ved valgene. Nu vil de europæiske nationer for første gang give et fælles bud på et fælles tema.

Hvad tror De bliver resultatet af EU-valgene?

Der findes lande, hvor man mener at der vil opstå noget nyt og godt, hvis man blander to kulturer sammen, kristendommen og islam. Vi ser anderledes på det. Dersom andre vil blande kulturer, har de ret til at forsøge. Men vi vil ikke gøre et sådan forsøg i Ungarn. Vi vil ikke blande vor kultur med værdier og livsholdninger, som har et kristent udgangspunkt, med nogen andre. Vi frygter at vi da vil stå tilbage med mindre, ikke mere, og at det ikke vil blive bedre, men værre. Derfor håber jeg at stemmen hos de mennesker, som vil beholde deres nationale identitet og deres kristne skikke, vil vise sig stærkere end hidtil.

Europa må forblive Europa, understreger den ungarske statsminister. Alternativet er kaos:

Det bedste for Europa var, om et enstemmigt Europa ville sige: Europa tilhører europæerne og skal forblive et europæisk kontinent. Vi har en kultur. Vi har vore religioner. Her har vi vores værdier. Det er en civilisation. Man kan komme hertil og leve sammen med os, men vi vil ikke opgive vore værdier. Hos os har kvinder og mænd de samme rettigheder. For os er familiemodellen med én mand og én kvinde vigtig. For os er religionsfrihed vigtig. I Europa vil vi åbent kunne praktisere vor egen religion. Det gælder specielt for den jødiske. Den, der vil bo her, kan ikke tillades at være antisemit. Men dersom vi ikke siger klart fra dette, vil de ikke respektere vor kultur, og vor kultur vil gå under. Da opstår kaos. Europa vil kun være stabilt og fremgangsrigt så længe det forbliver Europa. Det forventer jeg mig af EU.

Hvad er grunden til at ingen statsledere i Vesteuropa siger de samme indlysende ting lige så klart?

 

ANNONSE