Nyt

Billedet: Stillbillede fra BBC-serien «Three girls», om sex-grooming.

Voldtægtssagerne fra Rotherham ser ikke ud til at ville slutte. Hidtil har man identificeret 1510 ofre og 110 overgrebsmænd. I byen med godt 100.000 indbyggere er overgrebene på et næsten ufatteligt niveau. Det er voldtægter sat i system.

Politiet har indtil nu kun magtet at kontakte 17 % af de identificerede ofre. Hvert sex-groomingsoffer er en personlig tragedie og et ødelagt liv. Det kræver svært kompetente efterforskere at kunne interviewe de britiske piger, som ingen ville beskytte, fordi de ikke ville stemples som racister.

I Rotherham er 80 % af overgrebsmændene af pakistansk oprindelse, og 90 % af ofrene er hvide, britiske piger, ifølge efterforskningen af sex-groomingen i Rotherham, som går under navnet Operation Stovewood. For tiden engagerer den 144 aktive politifolk og har hidtil kostet over 100 millioner kroner. Men dette er ikke nok. Efterforskningsleder Paul Williamson siger at han behøver yderligere 100 politifolk for at kunne gennemføre arbejdet. Han ønsker at prioritere de ofre som er blevet systematisk udsat for overgreb af op til 20 mænd og få fat på de farligste af overfaldsmændene, de gerningsmænd, der har begået de fleste overgreb i den periode.

ANNONSE

Overgrebene fortsætter uafbrudt rundt omkring i Storbritannien. Efterforskerne fra Newcastle siger at man må arbejde med at forstå profilerne og den kulturelle baggrund hos forbryderne, eftersom der findes ligheder med overgrebene fra Rotherham, Rochdale og Oxford.

Man fandt fra officielt hold ud af, at selvom der blev slået øjeblikkeligt ned på udnyttelse af børn, da de første ofre dukkede op i 2014, har man altså ikke kunnet dæmme op for overgrebene

Daily Mail   The Guardian  BBC  The Independent

ANNONSE