Kunstbilde

Jiří Havran (f.1953)
C-print, 100 x 126 cm

Fotograf Jiří Havran er født i Teplice i det daværende Tsjekkoslovakia, og har siden 1974 bodd og arbeidet i Norge. Fredag 23. februar kl. 18.00 åpner Galleri Balder, Riddervolds gate 9 i Oslo, hans utstilling Historic Landscape, med motiver hentet fra steder det det skal ha blitt utkjempet historiske slag. Utstillingen vil vises til og med 24. mars.

Dagens bilde er tatt ved Edington nær Westbury i England, der det i 878 (som de fleste bevarte kilder antyder) sto et slag mellom kong Alfred den stores (konge 871-99) angelsaksere og invaderende danske vikinger. Kong Alfred seiret, og senere samme år ble grensene for Danelagen fastsatt. Minnesmerket sentralt i bildet ble reist i 2000.

Vi siterer fra galleriets presentasjon:

Historiske landskap er bilder av steder der omtalte slag fant sted i et tidsrom på mer enn 400 år, fra angrepet på Lindisfarne (England) i 793 til slaget ved Largs (Skottland) i 1263. Tiden er kjent som norsk vikingetid og tidlig middelalder. I tillegg til i Norge ble slagene utkjempet i dagens Sverige, Danmark, Tyskland og særlig mange i Skottland, England og Irland. Det vi i dag ser er tilsynelatende velholdte jordbruks-, industri- og bylandskaper og rolig hav eller idyll ved en elv. Kontrasten til de voldsomme hendelsene som utspant seg der for rundt 1000 år siden er stor. Ingenting minner om blodige slag, det er kun den kjente fortellingen som binder historien og bildene sammen. Kunstnerens valg av synsvinkel, atmosfære og fargeholdning åpner for assosiasjoner til krigsscenene, men også mot et tvisyn: landskapet i dag er truet, kanskje på grensen av fullstendig ødeleggelse, men varer ødeleggelser evig?

ANNONSE