Kunstbilde

Peder Balke (1804-1887)
Olje på papp, 63 x 73 cm, Nationalmuseum, Stockholm

I kunsthistorien dukker det av og til opp helt usedvanlige begavelser, som riktig nok blir godt mottatt av noen av sine samtidige, men som ikke får den anerkjennelse de fortjener før de ikke lenger er blant oss. Ved siden av Peder Balke, har vi i Norge hatt Lars Hertervig (1830-1902), og i Sverige Ernst Josephson (1851-1906), alle tre betydelige talenter utenfor det som var samtidens hovedstrømninger.

Peder Balke er spesielt kjent for sine til dels dramatiske fortolkninger av det nord-norske kystlandskapet, med ytterst sparsom, tilnærmet monokrom fargebruk. Det sies at han av og til tok seg kunstneriske friheter med landskapene.

Dagens bilde ble kjøpt av kong Carl XV, i Norge Karl IV (1826-1872, konge 1859-72), og ved hans bortgang testamentert til Nationalmuseum.

ANNONSE