Nyt

Med migrationsstrømmen ude af nyhedsbilledet, kan man let få indtryk af at migranttrafikken er nær nul nu, i de kolde vintermåneder, men sådan er det ikke.

EUs grænsebureau Frontex kundgør i en pressemeddelelse, at der i januar blev registreret 8300 irregulære migranter, som kom til Europa ad de tre Middelhavsruter og den vestlige Balkanrute.

Den centrale Middelhavsrute til Italien var mest trafikeret, med 4800 registrerede migranter.

Ifølge foreløbige data, var folk fra Eritrea den største gruppe migranter, der blev observeret på denne rute, fulgt af folk fra Pakistan og Tunesien. I de forgangne måneder har Frontex også noteret et stigende antal fra Libyen, for hvem det er lykkedes at krydse Middelhavet,

1300 personer blev registreret ankommet til Spanien over den vestlige Middelhavsrute, hvilket er 20 % mere end på samme tid i fjor.

Folk fra Guinea udgjorde det største antal ankomne til Spanien, fulgt af folk fra Marokko, Cõte d´Ivoire og Mali. I overensstemmelse med årstiderne, er antallet af migranter fra Algeriet faldet i vinterperioden.

Langs den østlige Middelhavsrute til Grækenland blev der registreret 1850 migranter, i hovedsagen syrere og irakere, mens 300 blev registreret langs Vest-Balkanruten. 

Tallene kan isoleret set virke beskedne, men personerne det gælder, må i stor grad forventes at gravitere mod steder, hvor der allerede findes brohoveder, med diasporaer af landsmænd, som også stiger i omfang som følge af familiesammenføring og naturlig tilvækst.

ANNONSE

Med den sårbare sociale ligevægt på de foretrukne destinationer, kan ankomsten af nye fortropper være den lille tue, der vælter det store læs. For Italiens vedkommende udgør 4800 personer mere end en tiendedel af antal nyfødte på en måned.

ANNONSE