Nyt

Foto: Migranter plukkes op af et irsk skib i operation Triton, Wikipedia Commons

Operation Triton, som blev iværksat i 2014 angivelig for et sikre EUs ydre grænse i Middelhavet, er fra og med 1. februar 2018 erstattet af operation Themis, kundgør EUs grænsekontor Frontex.

Den nye operation skal også indhente efterretninger med sigte på at opdage fremmedkrigere og andre terrortrusler – en problemstilling, som får endnu større aktualitet i Nord-Afrika efterhånden som jihadister forlader de områder, som IS har tabt i Syrien og Irak.

Operationsområdet vil dække det meste af Middelhavet, også vandene ud for Algeriet, Tunesien, Libyen, Ægypten og Albanien.

”Vi behøver at blive bedre udstyret til at forebygge kriminelle grupper, som prøver på at komme ind i Europa uden at blive opdaget”. Det er af allerstørste betydning for EU´s nationale, indre sikkerhed” sagde Fabrice Leggeri, direktøren for Frontex.

Its operational area will cover much of the Mediterranean, including waters off Algeria, Tunisia, Libya, Egypt and Albania.

“We need to be better equipped to prevent criminal groups that try to enter the EU undetected. This is crucial for the internal security of the European Union,” said Fabrice Leggeri, the director of Frontex.

Det sidste virker plausibelt set i lyset af en ny rapport fra Washington Institute for Near East Policy, hvor det fremgår, at Libyen risikerer at blive et samlingspunkt for jihadister. 

Der er altså behov for at styrke det arbejde, som allerede pågår for fuld damp. The Telegraph, som i lighed med The Times og Washington Post har omtalt sagen, skriver:

Siden starten af 2015 har de italienske myndigheder udvist 243 personer, som var mistænkt for religiøs ekstremisme, blandt andet imamer, idet de sendte dem tilbage til deres oprindelsesland.

En vigtig oplysning ser imidlertid ud til at være gået de engelsksprogede avisers opmærksomhed forbi. For mens en klausul i planen for iværksættelse af operation Triton forudsatte, at menneskene ombord i fartøjer som forsøges benyttet til menneskesmugling, skulle transporteres til Italien, en klausul daværende statsminister Matteo Renzi næppe så de fulde konsekvenser af da han undertegnede aftalen i 2014, bliver der tilsyneladende andre spilleregler fra nu af.

ANNONSE

Corriere della Sera skriver nemlig at bestemmelserne for operation Themis forudsætter at de migranter, som kommes til undsætning i Middelhavet, herefter skal transporteres til nærmeste havn, som næsten altid vil være i Afrika. Med det bortfalder i teorien forpligtelsen til at tage migranterne med til Italien. 

Avvenire rejser alligevel tvivl om, hvorvidt det i praksis bliver muligt at få nogen ændring af den allerede etablerede sædvane med at bringe migranterne til italienske havne i stand. Det er let at forestille sig at nye regler vil blive omgået. Det er altså et åbent spørgsmål i hvilken grad virkeligheden skal fortsætte med at ligne Jean Raspails roman.

 

ANNONSE