Kunstbilde

Heinrich August Grosch, (1763-1843) etter forelegg av Erik Pauelsen (1749-1790)
Etsning, akvatint og kolorering, 33,7 x 40,7 cm, Statens Museum for Kunst, København

På 1790-tallet gjorde Erik Pauelsen flere malerier og skisser av norske motiver, blant annet Sarpsfossen, som vi nylig har presentert her i kunstspalten. En del av disse motivene dannet grunnlag for etsninger utført av Heinrich August Grosch, som fra 1810 var bosatt i Norge. Han slo seg først ned i Halden, men flyttet i 1817 til Christiania, der han var med på å opprette Den Kongelige Tegneskole i 1818. Fra 1819 til 1840 var han lærer der.

I etsningen kan vi relativt lett kjenne igjen både Akershus festning og Vor Frelsers Kirke (senere Domkirken).

En av Heinrich August Grosch’ sønner var arkitekten Christian Heinrich Grosch (1801-1865), som fra 1827 var Stadsconducteur (tilsvarer omtrent byplansjef og bygningssjef) i Christiania. Flere av hans bygninger står fortsatt, som Børsen, Norges Banks første bygning (nå Arkitekturmuséet), Brandvagten og basarene ved Vor Frelsers Kirke i Christiania, og flere andre bygninger ellers i Norge, som Valbergstårnet i Stavanger.

ANNONSE