Kunstbilde

Utsnitt av hva som etter alt å dømme er et kobberstikk, utført av en nederlandsk kunstner (all tekst er på nederlandsk), Københavns Stadsarkiv.

Bygningen i forgrunnen er Børsen (første byggetrinn ferdig i 1619), og ellers er Frue kirke, Petri kirke, Helligaandskirken og Nikolaj kirke inkludert. Man kan ikke se Rundetaarn, som først sto ferdig i 1642. Det gamle slottet står fortsatt, det ble besluttet revet i 1730. Holmens kirke til høyre for Børsen er ikke så lett å kjenne igjen (og heller ikke benevnt), den fikk sin nåværende korskirke-fasong først i 1641. Vi kan nok betrakte 1640 som en terminus ante quem (eller ikke senere enn) for prospektet.

Man legger ellers merke til at de fleste av skipene på havnen ser ut til å føre nederlandsk flagg, ett av dem er muligens russisk, med Andreaskors i flagget – det russiske marineflagg (blått Andreaskors på hvit bunn) inntil 1917. Vi ser ellers at det også den gang var mange vindmøller i drift rundt København.

ANNONSE

Ét svar til “København og havnen (c.1640)”

  1. Therion siger:

    Det har blitt påpekt at blått Andreaskors på hvit bunn ble russisk marineflagg først i 1712 (gjeninnført 1992) I alle fall var det i bruk ved slaget ved Navarino (1827)

    https://www.document.dk/2017/01/06/slaget-ved-navarino-1846/