Kunstbilde

Aleksandr Andrejevitsj Ivanov (1806-1858)
Olje på lerret, 55,3 x 75,5 cm, Tretjakov-galleriet, Moskva

Russisk titel: Явление Христа народу. Первоначальный эскиз картины – Javljenije Khrista narodu. Pjervonatsjalnyj eskiz kartiny (Kristus viser seg for folket, den aller første skisse til maleriet).

Man kan trygt kalle det ferdige bildet, som Ivanov arbeidet med i 20 år (1837-57), for hans hovedverk. Det er bevart en mengde skisser, som ofte kan betraktes som selvstendige verk. Ved siden av bildet i Moskva finnes det også en replikk (kopi utført av kunstneren selv eller under hans oppsyn) i Det russiske muséet i St. Petersburg. Om det ferdige bildet kan man lese her og her.

Jesu dåp i Jordan omtales i alle de fire kanoniske evangelier, og det er trolig Johannesevangeliets beretning (der selve dåpen ikke skildres direkte, som den blir hos synoptikerne) som her ligger til grunn.

Johannes 1, 29-34 (Dansk Bibel 1933)

Den næste Dag ser han Jesus komme til sig, og han siger: “Se det Guds Lam, som bærer Verdens Synd! Han er den, om hvem jeg sagde: Efter mig kommer en Mand, som er kommen foran mig; thi han var før mig. Og jeg kendte ham ikke; men for at han skulde åbenbares for Israel, derfor er jeg kommen og døber med Vand.” Og Johannes vidnede og sagde: “Jeg har set Ånden dale ned som en Due fra Himmelen, og den blev over ham. Og jeg kendte ham ikke; men den, som sendte mig for at døbe med Vand, han sagde til mig: Den, som du ser Ånden dale ned over og blive over, han er den, som døber med den Helligånd. Og jeg har set det og har vidnet, at denne er Guds Søn.”

I Vulgata lyder Johannes 1, 29 altera die videt Iohannes Iesum venientem ad se et ait ecce agnus Dei qui tollit peccatum mundi – og dette er grunnlaget for Agnus Dei Guds lam i den romersk-katolske messeteksten.

ANNONSE

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi: miserere nobis.
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi: miserere nobis.
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi: dona nobis pacem.

(Guds lam, som utholder/bærer verdens synder, forbarm deg over oss, i siste linje Gi oss fred)

Kathleen Ferrier er solist med London Philharmonic Orchestra under ledelse av Sir Adrian Boult, i Agnus Dei fra Johann Sebastian Bachs h-moll-messe, BWV 232.

ANNONSE