Mellemspil

Gabriel Faurés (1845-1924) best kjente verk er trolig hans Requiem op. 48 (1887-90). Han er ellers kjent for både klavermusikk, sanger og kammermusikk. Han var også aktiv som organist og pedagog. Blant hans elever fantes Maurice Ravel, som dediserte sin strykekvartett (1903) til ham.

I likhet med sine komponist-kolleger Beethoven, Smetana, Vaughan Williams og Agathe Backer Grøndahl ble også Fauré rammet av døvhet, som ble total rundt 1922. Sine siste fullførte verker, klavertrioen op. 120 og strykekvartetten op. 121 skulle han ikke oppleve å få høre.

Sonaten spilles her av Paul Tortelier, cello, og Jean Hubeau, klaver

ANNONSE

Mest læst

De smarte smutter i Sverige