Kunstbilde


Aymard-Charles-Théodore Neubourg (1795-1865)
Daguerreotypi, format ikke oppgitt, Københavns Museum. (Et original-daguerreotypi er som hovedregel speilvendt, her er gjengivelsen reversert tilbake).

Som kjent ble Daguerres fotografiske metode offentliggjort (og frigitt) i Paris den 19. august 1839. Nyheten spredte seg raskt, og mange begynte å praktisere denne teknikken, blant andre forretningsmannen Neubourg, som brakt sitt kamera med seg på en forretningsreise til de skandinaviske land sommeren 1840. Om Neubourg finnes det lite opplysninger på nettet, men litt finner vi hos Thorvaldsens Museum – det var nemlig Neubourg som portretterte billedhuggeren Bertel Thorvaldsen – det første portrettfotografi tatt i Danmark. To andre daguerreotypier fra hans opphold i København er også bevart, deriblant Dagens bilde.

Det er en del usikkerhet rundt Neubourgs yrkesmessige og nasjonale status, han omtales både som tysk og fransk, forretningsmann og som daguerreotypist, at han befant seg i København i 1840 eller 1841 på gjennomreise enten til Stockholm for å treffe forretningspartnere, eller til St. Petersburg for å portrettere tsar Nikolaj I. Hvorom allting er, man kjenner ikke til noe tsar-portrett fra Neubourgs hånd. (Det skal nevnes at det første daguerreotypi i Russland ble tatt av oberstløytnant Teremin allerede i oktober 1839, motivet var Isaak-katedralen i St. Petersburg).

Daguerreotypiets motiv er ganske lett å kjenne igjen. Til høyre Børsen, til venstre Holmens kirke, og i bakgrunnen Frelserkirkens karakteristiske spir.

ANNONSE