Kunstbilde

Diego Rodríguez de Silva y Velázquez (1599–1660).
Olje på lerret, 106,7 x 81 cm, Apsley House, London

Mesteparten av Velázquez’ bevarte bilder er portretter av kongeligheter og adel, men hans motivkrets omfattet også mennesker fra “de lavere klasser”. Maleriet av Vannselgeren, utført et par år før han i 1623 ble innsatt som hoffmaler, og som finnes i et par andre, omtrent samtidige varianter, er et utmerket eksempel. Man kan også nevne Drikkebrødrene, Spinnerskene og Smie-interiøret, presentert som mytologiske motiver – hvor de avbildede er klart individualisert.

ANNONSE