Kunstbilde

Harriet Backer (1845-1932)
Penn og blekk på papir, 19,6 x 25,1 cm, Nasjonalmuséet, Oslo

Man vil kanskje se at dette later til å være det samme interiør vi finner i maleriet Andante I, også fra 1881. Dette er visstnok Harriet Backers første avbildning av en pianist (det skulle bli mange flere), og så vidt jeg har klart å finne ut er Andante I nå i Stavanger kunstmuseum.

I 1908 vendte Harriet Backer tilbake til motivet i Andante II. Hennes lillesøster, pianisten og komponisten Agathe Backer Grøndahl (1847-1907) hadde nylig gått bort. I Andante I kan vi kanskje lese en fransk-påvirket, historistisk akademisme, men i Andante II (malt i Christiania, privateie) er stilen mere urolig flimrende, tilnærmet impresjonistisk.

Det er ikke bevart noen opptak med Agathe Backer Grøndahl, men vi vet at hun blant annet gjorde stor suksess med Chopins klaverkonsert nr. 2 i f-moll, op. 21. Her hører vi annen sats, Larghetto, spilt av Arthur Rubinstein og London Symphony Orchestra under ledelse av André Previn.

ANNONSE

ANNONSE

Mest læst

Et billede siger mere

Vor tids paria