Hovederne på bloggen

Mikael Jalving har nogle konkrete bud på hvad der skal gøres med ghettoerne. De er anderledes end Martin Henriksens:

Først skal vi sætte indvandringen fra muslimske områder på pause og sende flygtninge og afviste asylansøgere hjem. (..)

Dernæst bør vi standse al offentlig forsørgelse af folk, der er kommet hertil, men ikke er statsborgere, efter en livline på f.eks. to år. (…)

Samtidig skal vi begynde at udvise alle kriminelle indvandrere til deres oprindelsesland eller det land, de kom fra, uanset hvad diverse konventioner måtte mene. (..)

Læg hertil tre lige så konkrete forslag. Først skal ghettoerne afmilitariseres, siden skal de privatiseres. Endelig skal nyt moskebyggeri stilles i bero over hele landet, i hvert fald hvis moskeerne er finansieret af udenlandske donatorer.

Jalving er en av de få kommentatorer der tør at se problemerne i hvidøjet.

Men selv hans løsninger går ikke til kernen, som er en afvisning af islam som øverste autoritet i et demokrati. Folketinget, folkekirken, organisationerne må sammen afvise forsøget på at invadere det offentlige rum med en religion der vil underlægge sig, først sine egne og deretter alle andre.

Det vil selvsagt blive fortolket som et angrep, hvilket det er. Men det er et angrep der kan gøre samliv mulig. Alternativet er at den muslimske invadering fortsætter.

Salving har ingen illusioner:

Ikke at jeg nærer nogle illusioner desangående, men når vort lands nekrolog engang skal skrives, skal menigheden af  velmenende humanister, journalister og internationalister ikke kunne sige, at de ikke blev advaret. For det blev de. Igen og igen.

 

 

 

Vi skal vinde de tabte territorier tilbage

ANNONSE

2 svar til “Når vort lands nekrolog engang skal skrives”

 1. Erik Skifter siger:

  Opfordring til Dansk Folkeparti og andre partier i forhandling om nye udlændinge stramninger m.v.
  Vi skal blot lovgive følgende:
  Forbyd al salg og distribution af hallal kød
  Forbyd alle religiøse symboler i det offentlige rum, herunder tørklæder m.m.
  Forbud mod religiøse særrettigheder i det offentlige.
  Forbyd opførelse´af flere udenlandsk finansierede moskeer
  Opret lejre – finansieret af Danmark el. EU – i de nordafrikanske lande.
  Benyt disse lejre til henholdsvis flygtninge og hjemsendelser af alle kriminelle
  Når en udlænding begår en kriminel handling, hjemsendes pgl. incl. hele sin familiesammenførte familie.
  Krav om ligestilling af kvinde og mand i alle offentlige rum.
  Ingen bistand eller anden offentlig forsørgelse til udlændinge de første to år her i landet.
  Hvis ikke der er fundet arbejde og selvforsørgelse inden for de to første år her i Danmark, udvises pågældende.
  Dette vil virke. Prøv det i stedet for alle de lalleglade forslag om forbud mod udgang om aftnen og nedrivning af betonbygninger. Tag Jer nu sammen Jer i Dansk Folkeparti. Det er ved at være sidste chance for at blive taget alvorligt.

 2. Henning Jensen siger:

  Der skal ske noget meget alvorligt, før en holdningsændring blandt beslutningstagere og journalister vil finde sted.
  “Eliten” har alt for længe bildt sig selv og andre ind, at de såkaldte “flygtninge” er gavnlige for landet. Så en ændring af denne fejlagtige opfattelse vil være et knusende nederlag.
  En sentens af den gamle politiker K. K. Steinke passer godt på nutidens ”elite”:
  ”De var nok klar over deres opfattelses urigtighed, men fastholdt den, da så mange var enige med dem.”

  Man kunne vende det hele rundt og foreslå ændringer i de hvide ghettoer, som f.eks. Østerbro og Frederiksberg og kommunerne op langs Strandvejen, hvor en del af den frelste “elite” bor.
  Man kunne flerdoble grundskatterne disse steder, og lade provenuet være med til at dække statens flygtningeunderskud, som netop er opstået fordi den selv samme “elite” synes at flygtningeimport er noget positivt der gavner landet.

  Nogle vil så hævde, at så risikerer man at mange gode skatteydere flytter væk fra disse områder. Men dertil må man indvende at det har den positive effekt, at der disse steder bliver en del tomme ejendomme der kan indrettes til endnu flere kulturberigende flygtningeboliger.
  Først når “eliten” selv bliver presset, og truet på liv og hjem, vil seriøse beslutninger blive taget op til overvejelse.