Hovederne på bloggen

“Hvad vi oplever i dag, er ifølge Krastev afkoloniseringens anden bølge. Hvor den første indebar, at de vestlige kolonisatorer rejste hjem, indebærer den anden, at de koloniserede migrerer mod nord. Der er en forskel mere: Hvor de førhen drømte om selvstyre og national befrielse, kræver de nu deres menneskerettigheder respekteret, så de kan komme ind i Europa og opnå sociale, politiske og økonomiske goder.

Snarere end liberale ideer var det konkrete mennesker, først og fremmest muslimer, der rejste over grænserne efter den Kolde Krigs ophør. Hvordan vi standser dem og får den demografiske udvikling under kontrol i Vesteuropa, det er spørgsmålet. For migranterne kan ikke fortsætte med at komme herop, uden at vores samfund forvandles til uigenkendelighed.”

Mikael Jalving glæder sig over, at den bulgarske politolog, Ivan Krastevs, bog om Europa er blevet oversat til dansk. han beskriver hvad der er gået galt i Bruxelles og de vesteuropæiske hovedstæder, og hvorfor højrefløjen får stadigt mere tag i befolkningerne: Den politiske klasse har sovet i timen og har mere eller mindre bevidst dæmoniseret sine modstandere. Hertil kommer en manglende forståelse for masse-migrationen og dens konsekvenser for kontinentet, og så længe de fastholder sig selv i denne position – så længe vil højrefløjen vinde frem.

ANNONSE
ANNONSE