Hovederne på bloggen

“Indvandringskatastrofen fortsætter, fordi de toneangivende i politik, administration, medier, kulturliv og humanitære organisationer ønsker det sådan. De opfatter ikke katastrofen som en katastrofe, men som et lille bump på vejen, vi nok skal få rettet ud med lidt hjælp fra EU, Amnesty International, Dansk Flygtningehjælp, Folkekirkens Nødhjælp, Red Barnet og Røde Kors. 

Deres tro på fremtiden og den sociale ingeniørkunst i form af »flygtningekvoter«, »integrationsprojekter« og voksende offentlige tilskud til »minoritetskulturer« og »kvarterløft« er stærkere end troen på Allah i den arabiske verden. Intet kan ryste en Nicolas Bro, en Sebastian Dorset, en Stine Bosse; fremad det går mod nye skuffelser.”

Mikael Jalving har læst Danmarks Statistiks nyeste tal over danskerne – og alle dem, der er kommet hertil udefra, og som stadig ikke er blevet danske. Og han tøver ikke med at betegne statistikernes skrivelse som den store kontemporære samfundsroman. For det er artige sager, der her beskrives i tørre tal og nøgterne udlægninger. Vi bevæger os raskt mod afgrunden: Økonomisk fordi en meget stor andel af de herboende ikke-vestlige (muslimske) indvandrere er på overførselsindkomst – og deres børn også vil være det,  og kulturelt fordi samme gruppe bl.a. i kraft af deres ekstreme overrepræsentation i kriminalitetsstatistikkerne, signalerer despekt og manglende tilhørsforhold til det samfund, de burde være en del af. Læs Jalvings indlæg her

ANNONSE

 

 

https://jyllands-posten.dk/debat/blogs/mikaeljalving/ECE10076347/den-store-danske-samtidsroman/

ANNONSE