Kunstbilde

Johannes Franciscus Michiels (1823-1887)
Albuminkopi, 42,7 x 53,5 cm, Dombauarchiv, Köln

Die Südseite des Kölner Domes – Sørsiden av Kölnerdomen

Kölnerdomen ble påbegynt i 1248, men etter hvert stanset arbeidet opp. I 1814-16 ble imidlertid noen av de middelalderske originaltegninger gjenoppdaget, og byggearbeidene ble gjenopptatt i 1842. Katedralen sto ferdig i sin nåværende form i 1880.

Fotograf Johannes Franciscus Michiels, også kjent som Johann Franz, var opprinnelig utdannet som Sakralbildhauer (kirkebilledhugger) i sin fødeby Brügge i Belgia. I 1852 finner vi ham registrert som fotograf i Köln, og fra 1853 til 1856 var han virksom med dokumentasjon av byggearbeidene. I 1857 er han ikke lenger dokumentert som bosatt i Bayenstr. 29 i Köln.

I 1827 ble Heinrich Heines (1797-1856) Buch der Lieder utgitt. Her finner vi de følgende vers:

Im Rhein, im heiligen Strome
Da spiegelt sich in den Well’n,
Mit seinem grossen Dome
Das grosse, heilige Köln.

Im Dom, da steht ein Bildniss
Auf goldenem Leder gemalt.
In meines Lebens Wildniss
Hat’s freundlich hineingestrahlt.

Es schweben Blumen und Englein
Um unsre Liebe Frau,
Die Augen, die Lippen, die Wänglein,
Die gleichen der Liebsten genau.

som komponisten Robert Schumann (1810-1856) benyttet i sin sangsyklus Dichterliebe op. 48 (1840).

Fritz Wunderlich synger, akkompagnert av Hubert Giesen.

Vi husker fortsatt hva som skjedde foran Kölnerdomen for temmelig nøyaktig to år siden, den 31. desember 2015.

ANNONSE