Kultur

Foto: Neue Zürcher Zeitung

Christa Ludwig hadde sin første offentlige opptreden i 1945 i Giessen, bare 17 år gammel, og neste år skjedde hennes opera-debut i Frankfurt, som Orlovsky i Johann Strauss den yngres Flaggermusen. Hennes siste sceneopptreden var i 1994 som Klytemnestra i Richard Strauss’ Elektra ved Statsoperaen i Wien. Men hun trakk seg ikke helt tilbake, og underviste i mesterklasser.

I det snaut halve århundre hun var aktiv, utmerket hun seg innen de fleste genrer, både opera, som Octavian i Rosenkavaleren, Brangäne i Tristan og Isolde og titelrollen i Bizets Carmen, i Bachs Matteuspasjon og Verdis Requiem, og i sanger av både Schubert, Brahms, Wolf og ikke minst Mahlers Lied von der Erde og Wunderhorn-lieder.

Vi skal høre henne i Johannes Brahms’ (1833-1897) Alt-rapsodi – Rhapsodie für eine Altstimme, Männerchor und Orchester op. 53 (1869), til en tekst av Johann Wolfgang von Goethe. (1749-1832). Foruten Christa Ludwig hører vi både mannskor og The Philharmonia Orchestra under Otto Klemperers ledelse, i et opptak fra 1962,

ANNONSE

Johannes Brahms har her klippet ut en del av Johann Wolfgang von Goethes dikt Harzreise im Winter (1777). Blant annet handler dette diktet om skillet mellom den som lykkes i livet og den som mislykkes. En gud forutbestemmer menneskets skjebne. Den utvalgte kommer raskt til målet sitt, den andre streber forgjeves.

Tekst-utsnittet som Brahms bruker, omhandler den sistnevnte, et menneske som strir med ensomhet og savn, med hat til mennesker og hat til livet; og dikteren ender opp med å appellere til kjærlighetens far (Vater der Liebe) om å gi dette mennesket lindring.

Siden Brahms hentet teksten sin midt inne i Goethes dikt, blir det vanskelig å gi den første linjen hans en både kortfattet og meningsfylt oversettelse.

I versene før «førstelinjen» til Brahms skriver dikteren om det lykkelige mennesket, og nå møter vi det motsatte. Aber abseits (men avsides) kan tolkes jeg dithen at vi nå er «avsides» i forhold til det stedet hvor de «gudbenådede» befinner seg; vi er bortenfor, utenfor, adskilt fra dem. Her i «abseits» får vi et glimt av en person, og dikteren spør wer ist’s? (hvem er det?). Hvem er det som gudene vender seg mot? Hva vet vi om et slikt menneske? Hvordan tenker og føler et slikt menneske? Hva kan det gjøre? Og hva kan dikteren gjøre? Noen svar får vi.

Brahms gjentar noen tekstdeler to ganger, og gjentagelsene er ført inn i parentes :/:. Oversettelsen er et utkast, og det er ikke tilstrebet å skrive et godt norsk, men å komme så nære den tyske teksten som mulig. Kommentarer og kritikk mottas med takk!

Aber abseits, wer ist’s? /…………………../ Men (der, helt) avsides – hvem er det?
Ins Gebüsch verliert sich sein Pfad. /…/ Inn i krattet forsvinner stien han går.
Hinter ihm schlagen /……………….………./ Bak ham slår
Die Sträuche zusammen, /…………………/ grenene sammen,
:/: Das Gras steht wieder auf, /……….…/ gresset reiser seg igjen, :/:
Die Öde verschlingt ihn. /…………………../ ødemarken sluker ham.

Ach, wer heilet die Schmerzen /…………/ Akk, hvem helbreder smertene
Des, dem Balsam zu Gift ward? /………../ til den som balsam blir til gift for?
Der sich :/:Menschenhaß /………………../ til den som drakk hat til mennesker
Aus der Fülle der Liebe trank? /…………./ fra overflod av kjærlighet? :/:

Erst verachtet, nun ein Verächter, /…… / Først foraktet, nå en (som) forakter,
Zehrt er heimlich auf /…………………………/ tærer han hemmelig på
Seinen eignen Wert /…………………………../ sin egen verdi
In ung’nügender Selbstsucht. /……………./ i utilfredsstilt egoisme.

Ach, wer heilet die Schmerzen /…………/ Akk, hvem helbreder smertene
Des, dem Balsam zu Gift ward? /………../ til den som balsam blir til gift for?
Der sich Menschenhaß /……………………./ til den som drakk hat til mennesker
Aus der Fülle der Liebe trank? /…………./ fra overflod av kjærlighet?>

Ist auf deinem Psalter, /…………………………./ Finnes på ditt psalter,
Vater der Liebe, ein Ton /………………………./ (Du) kjærlighetens Fader, en tone
Seinem Ohre vernehmlich, /…………………../ som hans øre kan oppfatte,
So erquicke sein Herz! /…………………………./ så vederkveg hans hjerte!
Öffne den umwölkten Blick /…………………../ Åpne (hans) formørkede blikk
Über die tausend Quellen / ……………………/ for de tusen kilder
:/: Neben dem Durstenden /…………………./ (som finnes) ved siden av den tørstende
In der Wüste! /………………………………………/ i ørkenen (ødemarken)! :/:

ANNONSE