Kunstbilde

Bruno Liljefors (1860-1939)
Olje på lerret, 50 x 61 cm, Nationalmuseum, Stockholm

Nationalmuseums nettsider kan vi lese følgende om dette bildet:

Vintermotiven spelar en stor roll i Bruno Liljefors bildvärld. Snötäckta landskap med fåglar, rävar eller ensamma jägare återkommer i olika varianter genom hela hans konstnärskap. Hans känsliga studier av årstidernas växlingar hade ett alldeles särskilt syfte – att med största realism skildra djurens samspel med sin naturliga miljö. Mer ovanlig i Liljefors produktion är målningen Kälkbacksåkning från 1882. Här är det för ovanlighetens skull lekande barn, och inte vilda djur, som uppfyller snölandskapet.

ANNONSE