Cover

Bruno Liljefors (1860-1939)

Olje på lerret, 112 x 218cm, Nationalmuseum, Stockholm

Bruno Liljefors er i første rekke kjent for sine detaljerte og realistiske gjengivelser av svensk natur, plante- og dyreliv inkludert.

Det han tar oss med inn i, er langt fra noen Hakkebakkeskog, der ingen eter opp ingen, og ellers lever i en evig idyll. Her er det virkeligheten som gjelder – en virkelighet Bruno Liljefors var godt kjent med etter mange års observasjon og feltstudier.

Revemamma har – sannsynligvis etter et svare strev – skaffet middag til både seg selv og hvalpene, slik rever har gjort i tusenvis av år. Det har ofte ført til interessekonflikt mellom rever og spesielt hønseholdere. Hønsetjuv kan man ofte høre, og den mistenkes også for å forsyne seg av småfe på beite. Men her ser det ut til å være gås på menyen

I enkelte norske kommuner er det fortsatt skuddpremie på rever.

ANNONSE

Ét svar til “Rävfamilj (1886)”

 1. arcil siger:

  Jeg fristes til å la tankene gå i uhøytidelige baner – inn barnesangenes verden.
  Det er jo også en verden for voksne, ville jeg tro? For hvem skulle vel synge barnesangene for barna, og hvem skulle vel lære dem slike sanger om ikke vi voksne?
  Og hvordan kan vel tradisjoner holdes ved like uten ved at vi voksne tilpasser kulturarven til barna og derved gir dem både en forbindelse til fortiden og en kulturplattform å stå på, en kvalitetsmålestokk og et utgangspunkt for utvikling?

  Nåvel, alle i Norge kjenner «Pål sine høner», og alle i Danmark «Poul sine høns». De sangene kan vi la ligge siden jeg kjøper Therions oppfatning av revene på bildet spiser gås.

  Og da må jeg til Tyskland: «Fuchs, du hast die Gans gestohlen», til en av de mest kjente tyske barnesangene. Teksten er av Ernst Anschütz og ble laget til en gammel tysk folkemelodi. Sangen ble første gang offentliggjort i 1824.

  Fuchs, du hast die Gans gestohlen, /…. …../ Rev, du har stjålet gåsen,
  gib sie wieder her, /……………………………/ gi den tilbake igjen,
  sonst wird dich der Jäger holen /………….…./ ellers kommer jegeren til å ta (hente) deg
  mit dem Schießgewehr, /………………………./ med sitt gevær.

  Seine große, lange Flinte / …………….……../ Hans store, lange børse
  schießt auf dich den Schrot, /……..…..…..…/ skyter hagl på deg,
  daß dich färbt die rote Tinte, /…..………….…./ slik det røde blodet (blekket) farver deg,
  und dann bist du tot. /…………………………../ og så er du død.

  Liebes Füchslein, laß dir raten, /………………./ Kjære lille rev, ta imot et råd,
  sei doch nur kein Dieb, /……………………………/ vær da bare ingen tyv,
  nimm, du brauchst nicht Gänsebraten, /…………. / ta – du trenger ikke gåsestek –
  mit der Maus vorlieb. /……………………………../ til takke med musen.

  Sangen ligger på YouTube