Kunstbilde

Bruno Liljefors (1860–1939).
Olje på lerret, 61 x 76 cm, Nationalmuseum, Stockholm.

Dette bildet satte prisrekord for Bruno Liljefors hos Stockholms auktionsverk den 4. desember 2012, der tilslaget falt ved SEK 10,7 millioner. Det følgende år opplyses det at bildet ble ervervet av Nationalmuseum, finansiert av Sophia Gieseckes donationsmedel.

Kunstneren har her også lagt stor vekt på å gjengi vegetasjonen, og den som har noe botanisk innsikt, vil lett kunne identifisere plantene. Her er det en del av det som på svensk kalles färgkulla, i Danmark farvegåseurt og i Norge gul gåseblom (Anthemis tinctoria).

Denne åndelige sang, Den blomstertid nu kommer, med tekst av Israel Kolmodin (1643–1709) hørte tidligere med ved avslutningen av skoleåret i Sverige. Den regnes visstnok ikke lenger som helt stueren blant de politisk korrekte.

ANNONSE

Her skal vi høre den med et kor fra Täby musik-klasser.
ANNONSE

Mest læst

Dumhedens triumf