Kunstbilde

dt709
Lorenzo Monaco (c.1370-c.1425)
Tempera og forgylling på tre, 22,2 x 31,1 cm, Metropolitan Museum of Art, New York

Bildet antas å ha inngått i det nederste feltet, kalt predella (som også omfattet bilder av Visitasjonen, Kongenes tilbedelse og Flukten til Egypten) som en gang tilhørte en altertavle hvor resten nå er bevart i Galleria dell’Accademia i Firenze. Malerstilen ligger fortsatt klart innenfor den internasjonale gotikk, og ungrenessansen og dens kunstneriske revolusjon som snart skulle komme, kan knapt anes her.

Bare to av de kanoniske evangelier inneholder en fødselsberetning, og her er det trolig Lukas-evangeliet som er det tekstlige grunnlag – Krybben finnes bare hos Lukas, og til høyre i bildet, over Josef, kan vi se engelen som taler til hyrdene på marken. Og Okse der og Asen stod, som det heter i følge Grundtvig – men ikke i noen evangelietekst. Dyrene symboliserer, i følge tradisjonen, henholdsvis hedningenes fylde og Israels rest, som det het i den gamle kirkebønnen.

Man kan lese mer om dette bildet på Metropolitan Museum of Arts nettsider.

ANNONSE