Kunstbilde

Portinari

Hugo van der Goes (1440-1482)

Olje på tre, 253x304cm, Uffizi, Firenze

Denne altertavlen, opprinnelig bestilt til Santa Maria Nuova i Firenze, er kjent under navnet Portinari-alteret etter bestilleren Tommaso Portinari (1424?-1501), som i over 40 år representerte bankier-familien Medici i Brügge. Midtpartiet fremstiller hyrdenes tilbedelse etter Lukas-evangeliet, men visstnok også med elementer fra den hellige Birgitta av Vadstenas visjoner. Ytterfløyene viser bestillerne med sine skytshelgener.

Det sies at Portinari-alteret fikk stor betydning for den senere italienske kunst, som tidligere ikke i særlig grad hadde benyttet oljefarger, men for det meste tempera hva flyttbare malerier angikk.

Man har særlig påpekt realismen i fremstillingen av hyrdene, og funnet det nærliggende å anta at det er brukt levende modeller. Ellers kan det bemerkes at dette er det eneste verk som med sikkerhet kan tilskrives  kunstneren.

ANNONSE
ANNONSE

Mest læst