Kunstbilde

Portinari

Hugo van der Goes (1440-1482)

Olje på tre, 253x304cm, Uffizi, Firenze

Denne altertavlen, opprinnelig bestilt til Santa Maria Nuova i Firenze, er kjent under navnet Portinari-alteret etter bestilleren Tommaso Portinari (1424?-1501), som i over 40 år representerte bankier-familien Medici i Brügge. Midtpartiet fremstiller hyrdenes tilbedelse etter Lukas-evangeliet, men visstnok også med elementer fra den hellige Birgitta av Vadstenas visjoner. Ytterfløyene viser bestillerne med sine skytshelgener.

Det sies at Portinari-alteret fikk stor betydning for den senere italienske kunst, som tidligere ikke i særlig grad hadde benyttet oljefarger, men for det meste tempera hva flyttbare malerier angikk.

Man har særlig påpekt realismen i fremstillingen av hyrdene, og funnet det nærliggende å anta at det er brukt levende modeller. Ellers kan det bemerkes at dette er det eneste verk som med sikkerhet kan tilskrives  kunstneren.

ANNONSE
ANNONSE

Mest læst

De blev til monstre

Servicemeddelelse

Manifest i en mørk tid