Mellemspil

Pierre Attaingnant (c.1494-c.1552) var en fransk musikkforlegger og trykker (og ikke komponist, slik det ofte misforstås). Vi vet i mange tilfeller hvem som er den rette opphavsperson i hans mange samlinger. Titelen lar seg nærmest oversette med Når jeg drikker den lyse (røde) vin. Og som kjent kalles bordeaux-viner fortsatt claret i England.

Tourdion var en dans i rask tre-takt, som var ganske populær i Frankrike på 14- og 1500-tallet.
Attaingnant fikk etter hvert titelen imprimeur et libraire du Roy en musique – kongelig musikktrykker og bibliotek(bestyrer).

ANNONSE