Kunstbilde

Paolo_Veronese_008Paolo Veronese (1528–1588)

Olje på lerret, 660 × 990cm, Louvre, Paris.

Beretningen om bryllupet i Kana, der vann på mirakuløst vis ble forvandlet til vin, finner vi i Johannesevangeliets 2. kapitel, 1-11. Begivenheten omtales ikke i de tre synoptiske evangelier.

Her etter Dansk Bibel 1933:

Og på den tredje Dag var der et Bryllup i Kana i Galilæa; og Jesu Moder var der. Men også Jesus og hans Disciple bleve budne til Brylluppet. Og da Vinen slap op, siger Jesu Moder til ham: “De have ikke Vin.” Jesus siger til hende: “Kvinde! hvad vil du mig? min Time er endnu ikke kommen.” Hans Moder siger til Tjenerne: “Hvad som han siger eder, det skulle I gøre.” Men der var der efter Jødernes Renselsesskik fremsat seks Vandkar af Sten, som rummede hvert to eller tre Spande. Jesus siger til dem: “Fylder Vandkarrene med Vand; ” og de fyldte dem indtil det øverste. Og han siger til dem: “Øser nu og bærer til Køgemesteren; ” og de bare det til ham. Men da Køgemesteren smagte Vandet, som var blevet Vin, og ikke vidste, hvorfra det kom (men Tjenerne, som havde øst Vandet, vidste det), kalder Køgemesteren på Brudgommen og siger til ham: “Hvert Menneske sætter først den gode Vin frem, og når de ere blevne drukne, da den ringere; du har gemt den gode Vin indtil nu.” Denne Begyndelse på sine Tegn gjorde Jesus i Kana i Galilæa, og han åbenbarede sin Herlighed; og hans Disciple troede på ham.

En rimelig god gjennomgang av bildet og dets historie finnes her .

ANNONSE

Læs også

Palmesøndag -
”Hør ham!” -
Oppstandelsen (c.1502?) -
Krist stod op af døde -
Alting har en tid -
2. påskedag 2018 -
Et kors for tanken -

Læs også