Kunstbilde

Antoine (1588–1648) og/eller Louis (1593–1648) Le Nain
Olje på lerret, 97 x 122 cm, Louvre, Paris.

Fransk titel: Repas de paysans.

Som nevnt nylig, inntar genre-bilder av franske bønder en spesiell – og ikke helt tidstypisk – plass hos brødrene Le Nain. Den nøyaktige realisme sies å ha mere til felles med nederlandsk og spansk maleri, enn med fransk. Bildet er kun signert med LENAIN. FECIT. AN. 1642, og det lar seg dermed ikke si med hundre prosent sikkerhet hvem som har malt det. Mange mener det er Louis.

Tilsynelatende viser bildet et helt vanlig måltid – men på bordet ser vi bare brød og vin (brødet – til og med fint brød, er plasert sentralt), og tankene går uvilkårlig til Nattverdens innstiftelsesord, hvor det heter:

For så ofte som I eter dette brød og drikker denne kalk, forkynner I Herrens død, inntil han kommer.

(Første korintierbrev, 11,26, DNB 1930).

En annen mulig forståelse – som slett ikke utelukker den første – er at den relativt velstående bondefamilien markerer ansettelse av den ydmyke og åpenbart fattige mannen til høyre som gårdsarbeider – og han takker både sin arbeidsgiver og sin gud.

ANNONSE

En utmerket gjennomgang og fortolkning av bildet (på fransk) finnes her.

Ovenfor har jeg linket til den franske Wiki-siden om brødrene Le Nain, ettersom den er den fyldigste. Men den finnes også på andre språk – om enn ikke like omfattende.

ANNONSE