Kunstbilde


Koldnål og gravyr på papir, 45,5 x 38,7 cm, Rijksprentenkabinet, Rijksmuseum, Amsterdam
Nederlandsk titel: De Drie Kruisen

Jesu korsfestelse er beskrevet i alle de kanoniske evangelier. Her etter Marcus 15, 22-39 (Dansk Bibel 1933)

Og de føre ham til det Sted Golgatha, det er udlagt: “Hovedskalsted” Og de gave ham Vin at drikke med Myrra i; men han tog det ikke. Og de korsfæste ham, og de dele hans Klæder ved at kaste Lod om dem, hvad enhver skulde tage. Men det var den tredje Time, da de korsfæstede ham. Og Overskriften med Beskyldningen imod ham var påskreven således: “Jødernes Konge”. Og de korsfæste to Røvere sammen med ham, en ved hans højre og en ved hans venstre Side. Og Skriften blev opfyldt, som siger: “Og han blev regnet iblandt Overtrædere.” Og de, som gik forbi, spottede ham, idet de rystede på deres Hoveder og sagde: “Tvi dig! du som nedbryder Templet og bygger det op i tre Dage; frels dig selv ved at stige ned af Korset!” Ligeså spottede også Ypperstepræsterne indbyrdes tillige med de skriftkloge og sagde: “Andre har han frelst, sig selv kan han ikke frelse. Kristus, Israels Konge – lad ham nu stige ned af Korset, for at vi kunne se det og, tro!” Også de, som vare korsfæstede med ham, hånede ham. Og da den sjette Time var kommen, blev der Mørke over hele Landet indtil den niende Time. Og ved den niende Time råbte Jesus med høj Røst og sagde: “Eloi! Eloi! Lama Sabaktani?” det er udlagt: “Min Gud! min Gud! hvorfor har du forladt mig?” Og nogle af dem, som stode hos, sagde, da de hørte det: “Se; han kalder på Elias.” Men en løb hen og fyldte en Svamp med Eddike og stak den på et Rør og gav ham at drikke og sagde: “Holdt! lader os se, om Elias kommer for at tage ham ned.” Men Jesus råbte med høj Røst og udåndede. Og Forhænget i Templet splittedes i to fra øverst til nederst. Men da Høvedsmanden, som stod hos, lige over for ham, så, af han udåndede på denne Vis, sagde han: “Sandelig, dette Menneske var Guds Søn.”

ANNONSE