Kunstbilde

Illuminasjon fra keiser Basileios IIs (958-1025, keiser 976-1025) menologeion, nå i Vatikanbiblioteket.

Kyndelmisse, fra latin Missa Candelarum – Lysmessen, feires 40 dager etter 1. juledag, den dag den unge Jesus i følge jødisk tradisjon skulle fremstilles i Templet.

Dagens tekst finner vi hos evangelisten Lukas, annet kapitel, vers 22-39 (Dansk Bibel 1933).

Og da deres Renselsesdage efter Mose Lov vare fuldkommede, bragte de ham op til Jerusalem for at fremstille ham for Herren, som der er skrevet i Herrens Lov, at alt Mandkøn, som åbner Moders Liv, skal kaldes helligt for Herren, og for at bringe Offer efter det, som er sagt i Herrens Lov, et Par Turtelduer eller to unge Duer. Og se, der var en Mand i Jerusalem ved Navn Simeon, og denne Mand var retfærdig og gudfrygtig og forventede Israels Trøst, og den Helligånd var over ham. Og det var varslet ham af den Helligånd, at han ikke skulde se Døden, førend han havde set Herrens Salvede. Og han kom af Åndens Drift til Helligdommen; og idet Forældrene bragte Barnet Jesus ind for at gøre med ham efter Lovens Skik, da tog han det på sine Arme og priste Gud og sagde: “Herre! nu lader du din Tjener fare i Fred, efter dit Ord. Thi mine Øjne have set din Frelse, som du beredte for alle Folkeslagenes Åsyn, et Lys til at oplyse Hedningerne og en Herlighed for dit Folk Israel.” Og hans Fader og hans Moder undrede sig over de Ting, som bleve sagte om ham. Og Simeon velsignede dem og sagde til hans Moder Maria: “Se, denne er sat mange i Israel til Fald og Oprejsning og til et Tegn, som imodsiges, ja, også din egen Sjæl skal et Sværd gennemtrænge! for at mange Hjerters Tanker skulle åbenbares.” Og der var en Profetinde Anna, Fanuels Datter, af Asers Stamme; hun var meget fremrykket i Alder, havde levet syv År med sin Mand efter sin Jomfrustand og var nu en Enke ved fire og firsindstyve År, og hun veg ikke fra Helligdommen, tjenende Gud med Faste og Bønner Nat og Dag. Og hun trådte til i den samme Stund og priste Gud og talte om ham til alle, som forventede Jerusalems Forløsning. Og da de havde fuldbyrdet alle Ting efter Herrens Lov, vendte de tilbage til Galilæa til deres egen By Nazareth.

I bildet ser vi fra venstre Josef med offer-duene, Maria med Jesus, Simeon og profetinnen Anna. Simeons lovprisning, med tekst etter den latinske oversettelse Vulgata, har opp gjennom årene inspirert mange komponister, blant andre Giovanni Pierluigi da Palestrina (1524?-1594).

Nunc dimittis servum tuum, Domine, secundum verbum tuum in pace:
Quia viderunt oculi mei salutare tuum
Quod parasti ante faciem omnium populorum:
Lumen ad revelationem gentium, et gloriam plebis tuae Israel.

ANNONSE