Kunstbilde

hochbrucke_square_copenhagen_denmark
Postkort utgitt av Detroit Publishing Company, c.1905, Library of Congress, Washington DC.

Grunnlaget er etter alt å dømme en Photochrome, en metode for å produsere kolorerte trykk fra svart/hvitt-negativer (introdusert på 1880-tallet), og altså ikke egentlig fargefotografi . Som vi kan se av linken, gjorde Detroit Publishing Company bruk av denne teknikken, og publiserte et betydelig antall prospektkort med motiver fra hele verden.

Vilhelm Bissens rytterstatue av biskop Absalon mangler, den ble først avduket i 1902. I bakgrunnen til høyre kan vi se ruinene av Det andet Christiansborg, som ble sterkt skadet av brann den 3. oktober 1884. Det tredje Christiansborg ble påbegynt i 1906, og ble erklært ferdig den 12. januar 1928.

I forgrunnen ser vi litt av Storkespringvandet som ble oppstilt på Amager Torv i 1894. Følgelig kan ikke fotografiet være tatt tidligere enn 1894, og ikke senere enn 1902.

Det anbefales å klikke på bildet for høyere oppløsning!

ANNONSE