Kunstbilde

Anders Beer Wilse (1865-1949)
Sølvgelatinkopi i Norsk Folkemuseum.

Bildet er trolig tatt i Drammen, Buskerud. Valglokalet er åpenbart en gymnastikk-sal med ribbevegg.

I Norge holdes det Stortingsvalg den 11. september 2017.

Alminnelig stemmerett for alle myndige borgere, uansett kjønn eller stand, er, historisk sett, av temmelig ny dato. Ved det norske Stortingsvalget i 1909 var det økonomisk status som avgjorde om kvinner kunne stemme. Alminnelig stemmerett for både kvinner og menn i Norge ble først innført ved valgene i 1913, for vel et århundre siden. I Danmark ble den alminnelige stemmerett for alle innført først med Grundloven av 1915, som trådte i kraft 1918  (med en presisering  i 1961).

Stemmeretten er ingen selvfølge, og ble ikke innført av seg selv. Stemmeretten er ett av de få legale midler som i et demokrati står til borgernes disposisjon for å påvirke den politikk som føres. Derfor bør den brukes.

ANNONSE

Mest læst