Kunstbilde

Peder Balke (1804-1887)
Olje på papir montert på treplate, 8,5 x 11,5 cm, Nasjonalmuséet, Oslo

Peder Balke er, ved siden av Lars Hertervig (1830-1902), kanskje den mest personlige norske kunstner på 1800-tallet. For begge gjelder at deres malerstil er ukonvensjonell, tilnærmet ekspresjonistisk, men dypt personlig.

Peder Balke var faktisk den første norske kunstner som ble representert i Louvre i Paris. Statens Museum for Kunst i København har tre av hans malerier, som ikke er utstilt, men kan sees etter avtale.

ANNONSE