Kunstbilde

Peder Balke (1804-1887)
Olje på papp, 67,5 x 84 cm, Nasjonalmuséet, Oslo.

Nordkapp er et motiv vi kjenner i flere varianter, med skiftende belysninger, fra Peder Balkes hånd. Men hans eneste besøk der fant sted allerede i 1832.

Balke fikk en del anerkjennelse allerede i sin levetid, som kjent var han den første norske maler som ble representert i Louvre i Paris, men i Norge var han lenge bortglemt. Men den tiden er over, og Peder Balke er nå anerkjent som en av de mest betydelige og originale norske kunstnere på 1800-tallet. Ganske nylig har flere internasjonale utstillinger, blant annet ved Metropolitan Museum of Art i New York tidligere i år, bidratt til å befeste hans ry. Utstillingen er også omtalt her.

David Monrad Johansen (1888-1974):

Nordlandsbilleder Op.5 No.4, Mot fedrenes fjell (1918-19), fremført av Øyvind Sundsvalen, i et opptak fra 2008.

ANNONSE