Kunstbilde

Christer Strömholm (1918-2002)
Sølvgelatinkopi, 21,5 x 15 cm, prisantydning NOK 70 000,-

Blomqvist kunsthandel i Oslo viser i perioden fra 2.9 til 1.10 utstillingen Post Scriptum – i alt 54 analoge sølvgelatinkopier av Christer Strömholms fotografier.

Christer Strömholm er, ved siden av sin aktivitet som fotograf, særlig kjent som rektor for den smått legendariske Fotoskolan (offisielt: Kursverksamhetens fotoskola vid Stockholms universitet), som var i drift fra 1962 til 1974. Rundt 1200 fotografer fikk sin utdannelse der. En av dem var filmregissøren Bille August (f. 1948).

Noe helt spesielt ved Strömholms undervisning, er at han la stor vekt på en fotografs forhold til sine bilder, sine omgivelser, og ikke minst de personer han fotograferte. Han noterte ned en del elementer han vurderte som viktige:

Att betrakta bilder är svårt – mycket svårt!

Utan förklarande texter är det bara du, betraktaren, som ger bilderna liv.

Vad du ser i bilderna, beror på dig själv. Det är dina erfarenheter, dina känslor, din uppväxt, dina minnen, som skall fungera.

Se själv – tänk själv.

Jag kan inte hjälpa dig.

Oscar Wilde (1854-1900) ga uttrykk for noe beslektet i forordet til The Picture of Dorian Gray (1890)

It is the spectator, and not life, that art really mirrors.

Bildet av de to småguttene, som av ukjente grunner holder på (etter datidens begreper) ganske elegante damevesker, er en utmerket illustrasjon av fotografens ord om at vad du ser i bilderna, beror på dig själv. Det eneste vi har fått opplyst, er hvor og når bildet ble tatt. Hvordan de har fått tak i veskene er ikke kjent. Har de kanskje en anelse dårlig samvittighet? Er de litt redde for den merkelige utlendingen som vil fotografere dem? Hva skal han med bildet? Man vil kanskje også erindre Pauli ord (fra første Korintierbrev, kapitel 13 vers 12):

ANNONSE

βλεπομεν γαρ αρτι δι εσοπτρου εν αινιγματι – (transkribert: blepomen gar arti di esoptrou en ainigmati).

som i den svenske Kyrkobibeln av 1917 lyder:

Nu se vi ju på ett dunkelt sätt, såsom i en spegel.

(Jo, det er nettopp derfra Christer Strömholms jevnaldrende landsmann Ingmar Bergman (1918-2007) lånte titelen til ett av sine filmverk).

ANNONSE

Læs også

Hotel Central, Paris (1951) -
The Gorilla, New York (1965) -
Perpignan (1949) -
To fettere i mai 1913 -
Harving (1938) -
Uten titel (1994) -

Ét svar til “To smågutter, Montreuil, Paris (1962)”

  1. Therion siger:

    Alle utstillingens bilder er gjengitt (klikkbart for større oppløsning) på Blomqvists nettside.

    https://www.blomqvist.no/Utstillinger/Christer-Stroemholm-Post-Scriptum/Katalog/(limit)/48

Læs også