Kunstbilde

Sølvgelatinkopi fra Auschwitz-albumet, Yad Vashem, Jerusalem

Til å begynne med sorterte nazistene ut kvinner, barn og menn som ble ansett som arbeidsudyktige, og sendte dem rett i gasskammeret. Men etter hvert mente man at det kanskje var mere “lønnsomt” å la de arbeidsdyktige få arbeide seg i hjel. Bildet viser en del kvinner som har blitt ansett som arbeidsdyktige.

Bildet er tatt rundt månedsskiftet mai-juni 1944, da de ungarske jødene ble deportert, under overoppsyn av den notoriske Adolf Eichmann. Bildene i albumet er sannsynligvis tatt av SS-folkene Ernst Hofmann og/eller Bernhard Walter, offisielle Auschwitz-fotografer. Hensikten med albumett er ikke kjent – men det er mulig at det ble samlet for å vise hvor effektiv utryddelsen var. Det eneste de ikke dokumenterer, er gassing og kremering.

Albumet ble etter alt å dømme bevart ved en tilfeldighet, og tatt vare på av Lilly Jacob-Zelmanovic Meier, som senere overlot det til Yad Vashem. Under viser vi en faksimile av den aktuelle album-siden.

ANNONSE


Her er en fyldig redegjørelse for albumet:
ANNONSE