Kunstbilde

Jan Josefsz van Goyen (1596-1656)
Olje på tre, 65 x 96 cm, Statens Museum for Kunst, København.

Jan van Goyen var en av de mest produktive nederlandske malere i første halvdel av 1600-tallet. Rundt 1200 av hans malerier, og over tusen tegninger er bevart. Men økonomisk gikk han ad undas i 1636/37, på grunn av mislykket spekulasjon i tulipaner – og i 1652 og 54 måtte han selge sin samling av malerier og tegninger. Men gjelden ble han aldri kvitt – og ved hans bortgang i 1656 var den på 18 000 gulden, den gang et astronomisk beløp.

Statens Museum for Kunst har flere opplysninger om kunstneren og bildet.

ANNONSE