Kunstbilde

Jan Josefsz van Goyen (1596-1656)
Olje på tre, 65 x 96 cm, Statens Museum for Kunst, København.

Jan van Goyen var en av de mest produktive nederlandske malere i første halvdel av 1600-tallet. Rundt 1200 av hans malerier, og over tusen tegninger er bevart. Men økonomisk gikk han ad undas i 1636/37, på grunn av mislykket spekulasjon i tulipaner – og i 1652 og 54 måtte han selge sin samling av malerier og tegninger. Men gjelden ble han aldri kvitt – og ved hans bortgang i 1656 var den på 18 000 gulden, den gang et astronomisk beløp.

Statens Museum for Kunst har flere opplysninger om kunstneren og bildet.

ANNONSE

Mest læst

De blev til monstre

Servicemeddelelse

Manifest i en mørk tid