Kunstbilde

Johan Fredrik Eckersberg (1822-1870)
Olje på lerret, 112 x 163 cm, Nationalmuseum, Stockholm.

Johan Fredrik Eckersberg fikk, som så mange av sine norske samtidige malere, sin viktigste utdannelse ved kunstakademiet i Düsseldorf. Hvor vidt han var beslektet med den danske guldaldermaler Christoffer Wilhelm Eckersberg (1783-1853), er usikkert, men ikke helt utenkelig. Mange danske familier etablerte seg også i Norge i tiden før 1814.

På norsk har vi uttrykket Å hoppe etter Wirkola – som enkelt sagt betyr at noen har satt et eksempel det er ytterst vanskelig å overgå. Eckersberg-navnet ruver i skandinavisk kunsthistorie.

To andre navn ruver, i alle fall i den norske, Adolph Tidemand (1814-1876) og Hans Gude (1825-1903) – begge også Düsseldorfere. Deres felles verk Brudeferd i Hardanger (to versjoner, 1848 og 1853 med flere eksemplarer/replikker) ble raskt et norsk nasjonal-ikon, og spredd i utallige reproduksjoner. Andreas Munch (1811-1884) skrev et dikt inspirert av bildet, og komponisten Halfdan Kjerulf (1815-1868) tonesatte det for mannskor.

ANNONSE

ANNONSE